Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zomertortel - Streptopelia turtur

Zomertortel foeragerend op de gemaaide graskade, 19-7-2002 (Foto ? Roland Groenen)

De Zomertortel wordt op de Vogelplas Starrevaart bijna uitsluitend trekkend waargenomen. Het gaat daarbij steeds om 1 of 2 vogels. De enige waarnemingen van verblijvende vogels zijn 20-5-1989: 3 ex., 10-6-1994: 1 ex. en 14-6-1997: 1 ex.. De meeste waarnemingen werden gedaan tijdens de voorjaarstrek, tussen half mei en begin juni. Er zijn drie september-waarnemingen.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste-15-516-5--16-510-61-5-7-61-5
Laatste--16-9--19-9-24-9-23-724-9