Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis, 26-10-2013 (Foto ? Casper Groenewegen)

In 2013 was er een invasie van Zwarte Ibissen in Nederland, met vele waarnemingen van soms forse groepen. Tijdens deze invasie verscheen de soort ook op de Vogelplas Starrevaart. Op 6-10-2013 werd eerst 1 en later 6 Zwarte Ibissen gezien die kwamen slapen tussen de Wulpen op de slikplaat. De vogels verbleven overdag in de polders ten oosten van de Starrevaart en Vlietland, en kwamen 's avonds en soms ook overdag rusten op de Starrevaart. Met het stijgen van het waterpeil verkozen ze het het schelpeneiland, en waren vaak van vrij dichtbij te zien.


Laatste revisie: oktober 2013