Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros

Man Zwarte Roodstaart langs de Oostvlietweg, 28-3-2007

De Zwarte Roodstaart broedt zo nu en dan langs de Oostvlietweg. In 1988 zijn ook 2 juveniele vogels gezien, op 5-6-1988. Buiten deze jaren zijn er incidentele waarnemingen, in de periode half maart tot half augustus.