Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zwarte Zwaan - Cygnus atratus

Zwarte Zwaan, 27-4-2003

De Zwarte Zwaan wordt zo af en toe gezien op de Vogelplas Starrevaart. De vogel is van oorsprong uit Australi?fkomstig. De waarnemingen in Nederland betreffen uit collecties ontsnapte vogels. De laatste jaren broedt de vogel ook in het wild.

In de zomer brengen de vogels op het IJsselmeer de ruitijd door. De meeste waarnemingen op de Vogelplas Starrevaart vielen tot en met 2000 na de zomer, in augustus en september. Tot 2000 ging het om incidentele waarnemingen, vanaf 2000 wordt de soort regelmatiger gezien. In 2000 werden 1 en af en toe 2 vogels gezien tussen 17-3-2000 en 17-7-2000. Een broedpoging is niet vastgesteld. In 2001 is ?n vogel continu op de Vogelplas Starrevaart aanwezig.

Het grootste aantal Zwarte Zwanen is gezien op 23-4-2001: 3 ex.


Laatste revisie: oktober 2001