Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Bijlage 1: Beheerregimes

Terreintype: beplanting
Beheertype Soort/kenmerk Doeltype Beheersregimes
Afschermende beplanting divers/ beeld b/b b/b herplant bosplantsoen
scheren haag 2x/jaar
verzamelen zwerfvuil 1x/jaar
Solitairen en laanbeplanting divers/ beeld a of c solitairen zone 3 a of c herplant laanboom/solitair
inspectie solitairen zone 3 1x/jaar
natuurlijke ontwikkeling
verwijderen boompalen (eenmalig)
Solitairen en laanbeplanting divers/knotbomen c/c of c c/c of c herplant knotwilg
inspectie 1x/jaar
knotten 1x/4 ŗ 5 jaar
verwerken wilgentenen in oever of takkenril
Terreintype: grasvegetaties
Beheertype Soort/kenmerk Doeltype Beheersregimes
Halfintensieve grasvegetaties Halfintensieve grasvegetaties doorzaaien 1x/5jaar
maaien 7x/jaar
papierprikken 1x/jaar
rollen en slepen 1x/jaar
uitmaaien obstakels 7x/jaar
Moeras en ruigtevegetaties Moeras en ruigtevegetaties papier prikken 1x/jaar
maaien en afvoeren 1x/3 jaar
distelbestrijding door klepelen
Moeras en ruigtevegetaties Moeras en ruigtevegetaties papier prikken 1x/jaar
maaien en afvoeren 1x/5 jaar
distelbestrijding door klepelen
Soortenrijke gras- en kruidenvegetaties Soortenrijke gras- en kruidenvegetaties uitmaaien obstakels 7x/jaar
maaien en afvoeren 2x/jaar
papierprikken 1x/jaar
distelbestrijding door klepelen
Soortenrijke gras- en kruidenvegetaties Soortenrijke gras- en kruidenvegetaties begrazing met schapen
uitmaaien obstakels 7x/jaar
maaien en afvoeren 1x/jaar
papierprikken 1x/jaar
distelbestrijding door klepelen
Terreintype: infrastructuur
Beheertype Soort/kenmerk Doeltype Beheersregimes
natuurpad gemaaide grasstrook natuurpad maaien 7x/jaar
uitvullen gaten 1x/jaar 1%
bezanden 1x/5 jaar
voetpad schelpen voetpad maaien bermstrook 1m. 7x/jaar
onkruidbestrijding 1x/jaar
uitvullen gaten 1x/jaar 1%
inspectie 1x/jaar
herprofileren 1x/10 jaar
bruggen voetbrug hardhout divers bruggen inspectie 1x/jaar
schoonmaken brug/steiger 1x/jaar
schilderen of oliŽn brug 1x/5jaar
vernieuwen brugdek 1x/25 jaar
vervangen brug 1x/50 jaar
bruggen voetbrug hout, liggers staal bruggen inspectie 1x/jaar
schoonmaken brug/steiger 1x/jaar
reparatie/vervangen onderdelen 1x/jaar
schilderen brug 1x/5 jaar
vernieuwen brugdek 1x/25 jaar
vervangen brug 1x/50 jaar
bruggen voetbrug hardhout, divers bruggen inspectie 1x/jaar
schoonmaken brug/steiger 1x/jaar
reparatie/vervangen onderdelen 1x/jaar
schilderen 1x/5 jaar
vernieuwen brugdek 1x/15 jaar (investeringsmaatregel)
vervangen brug 1x/30 jaar (investeringsmaatregel)
duiker duiker p.v.c., div.maten duiker inspectie 1x/jaar
doorspuiten 1x/jaar
schoonmaken kopeinden 1x/jaar
duiker duiker beton, div.maten duiker inspectie 1x/jaar
doorspuiten 1x/jaar
schoonmaken kopeinden 1x/jaar
wegmeubilair bebording wegmeubilair vrijmaaien 7x/jaar
inspectie 2x/jaar
schoonmaken 1x/jaar
vervangen 1x/10jaar
Terreintype: water en oevers
Beheertype Soort/kenmerk Doeltype Beheersregimes
hoofdwatergang hoofdwatergang hoofdwatergang uitmaaien sloot 2x/jaar
baggeren 1x/5jaar
secundaire watergang secundaire watergang secundaire watergang uitmaaien sloot 1x/jaar
baggeren 1x/5jaar
overige sloten overige sloten overige sloten uitmaaien 1x/jaar
baggeren 1x/10jaar
natuurlijke oever plas/drasoeverzone natuurlijke oever maaien en afvoeren oevervegetatie 1x/3jaar
afgraven plas/dras oeverzone 1x/10jaar
natuurlijke oever geleidelijk aflopende natuurlijke oever maaien en afvoeren oevervegetatie 1x/3jaar
afgraven plas/dras oeverzone 1x/10jaar
technische installatie inlaat technische installatie inspectie 1x/jaar
technische installatie overstort technische installatie inspectie 1x/jaar
technische installatie peilschaal technische installatie inspectie 1x/jaar
Terreintype: recreatieve voorzieningen
Beheertype Soort/kenmerk Doeltype Beheersregimes
informatiepanelen infokast informatiepanelen uitmaaien 7x/jaar
schoonmaken 5x/ jaar en verzorging van de inhoud
reparatie 1x /jaar
vervangen 1x/ 10 jaar
terreinmeubilair afvalbak terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
legen afvalbak 50x/jaar
inspectie 1x/jaar
schoonmaken terreinmeubilair 1x/jaar
schilderen 1x/1jaar
vervangen 1x/10jaar
terreinmeubilair afrastering terreinmeubilair uitmaaien 2x/jaar
inspectie 1x/jaar
terreinmeubilair bank terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
inspectie 1x/jaar
reparatie 1x/jaar
schoonmaken 1x/jaar
schilderen 1x/2jaar
vervangen 1x/10jaar
terreinmeubilair picknickset terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
inspectie 1x/jaar
schoonmaken 1x/jaar
schilderen 1x/2jaar
reparatie 1x/jaar
vervangen 1x/10jaar
terreinmeubilair balkenlijn terreinmeubilair inspectie 2x/jaar
reparatie 1x/jaar
vervangen 1x/10jaar
terreinmeubilair fietsrek terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
inspectie 1x/jaar
reparatie 1x/jaar
terreinmeubilair hekwerk terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
inspectie 1x/jaar
reparatie 1x/jaar
terreinmeubilair info voorziening terreinmeubilair uitmaaien 7x/jaar
inspectie 1x/jaar
schoonmaken 1x/jaar
reparatie 1x/jaar
vervangen 1x/10jaar
terreinmeubilair routepaaltje terreinmeubilair inspectie 1x/jaar
schoonmaken 1x/jaar
vervangen 1x/5 jaar