Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Maaibeheer rietvegetaties
Water en oevers
Beheersplan

Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Kaart 4: Themakaart vegetatiebeheer

Legenda kaart 4
  Begrazing, 1x maaien en afvoeren
  1x maaien en afvoeren
  2x maaien en afvoeren
  7x maaien
  riet maaien en afvoeren 1x/5jr
  riet maaien en afvoeren 1x/3jr

 


Maaibeheer rietvegetaties
Water en oevers
Beheersplan