Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Vegetatiebeheer Beheersplan

Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Kaart 5: Themakaart maaibeheer rietvegetaties

Vakindeling

Het maaibeheer van zowel de natte als de droge rietvelden zal gespreid plaatsvinden volgens op de kaart aangegeven vakindeling. Aan de gekozen vakindeling liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag.

  • jaarlijks minimaal 2/3 overjarig riet aanwezig
  • een radiale opzet van de vakken waardoor na het maaien doorzicht ontstaat op de plas
  • door een radiale opzet zijn er tevens altijd ongeveer evenveel gradiŽnten aanwezig van overjarig riet naar water en van overjarig riet naar pas gemaaid riet

Meetpunten watertemperatuur

Op zes plaatsen in de kaart is met behulp van pijlen aangegevem waar de watertemperatuur gemeten wordt bij monitoring van botulisme (zie paragraaf 4.7.4).

Maaischema

In het maaischema staat per jaar aangegeven welke vakken gemaaid dienen te worden. De maaitijdstippen zijn zo gekozen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er meerdere vakken naast elkaar in hetzelfde jaar gemaaid worden. Het schema geldt als basisschema. In de praktijk kan het zijn dat van het basisschema wordt afgeweken omdat zich ongunstige omstandigheden voordoen (onvoldoende ijsvorming) of in een bepaald jaar juist gunstige omstandigheden waardoor bepaalde vakken eerder gemaaid worden.

Maaischema
Jaar

Droog rietveld

Nat rietveld

A1,A2 B1,B2 C1,C2 D1,D2,D3,D4 E1,E2,E3,E4 F1,F2,F3,F4
1999   Maaien        
2000     Maaien   Maaien  
2001 Maaien          
2002   Maaien       Maaien
2003     Maaien Maaien    
2004 Maaien          
2005   Maaien     Maaien  
2006     Maaien      
2007 Maaien         Maaien
2008   Maaien   Maaien    
2009     Maaien      
2010 Maaien       Maaien  
2011   Maaien        
2012     Maaien     Maaien
2013 Maaien     Maaien    
2014   Maaien        
2015     Maaien   Maaien  
2016 Maaien          
2017   Maaien       Maaien

Vegetatiebeheer Beheersplan