Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Logboek 2015

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

De 1%-norm is een indicator voor het belang van een wetland gebied. Als regelmatig 1% van de Noordwest-Europese populatie van een bepaalde soort aanwezig is, dan is het gebied van internationaal belang Zie ook "De 1%-soorten van de Meeslouwerpolder en de Vogelplas Starrevaart" en Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie, P.L. Meininger, H. Schekkerman, en M.W.J. van Roomen, Limosa, 68(2):41, 1995.


December 2015

31 december - Zwarte Ibis 5, Brilduiker 1, Slechtvalk 1 1kj vrouw.
Overvliegend: Raaf 2.
30 december - Dodaars 3, Aalscholver 17, Grote Zilverreiger 5, Zwarte Ibis 5, Bergeend 20, Smient 2400, Tafeleend 75 man 35 vrouw, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Havik 1, Scholekster 5, Watersnip 1, Wulp 1, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 70, Nijlgans 2, Krakeend 25, Wintertaling 23, Pijlstaart 3, Buizerd 2, Torenvalk 1.
29 december - Zwarte Ibis 5, Kleine Zwaan 15, Kolgans 160, Grauwe Gans 790, Canadese Gans 39, Bergeend 20, Waterral 1, Scholekster 5, IJsvogel 1, Baardman 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 40 (slaapplaats), Sperwer 1, Waterral 1, Waterpieper 42.
Overvliegend: Kolgans 397 NO 55 ZW, Nijlgans 8, Bruine Kiekendief 1 ZO, Holenduif 1, Witte Kwikstaart 1, Spreeuw 2500 NO, Sijs 2 ZW.
28 december - Aalscholver 22, Grote Zilverreiger 11, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 5, Kleine Zwaan 8 adult 5 juveniel, Grauwe Gans 260, Smient 2300, Wintertaling 21, Kuifeend 150, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Havik 1 (met geslagen Meerkoet), Scholekster 6, Kievit 230, Watersnip 1.
25 december - Ooievaar 2, Kleine Zwaan 14, Kolgans 600, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 3, Kievit 900, Wulp 2, Baardman 2, Rietgors 4.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Havik 1 man, Sperwer 1, Waterral 2, Waterpieper 15, Staartmees 13.
23 december - Fuut 16, Aalscholver 10, Grote Zilverreiger 7, Knobbelzwaan 2, Kleine Zwaan 4 adult 9 juveniel, Grauwe Gans 270, Bergeend 10, Smient 3800, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Scholekster 2, Kievit 260, Zwarte Ruiter 1, Staartmees 5.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Pijlstaart 5, Buizerd 1.
19 december - Kleine Zwaan 19, Kolgans 3600, Grauwe Gans 400, Sperwer 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 45, Wulp 8, IJsvogel 2, Waterpieper 36.
Overvliegend: Holenduif 3.
18 december - Grote Aalscholver 1 juveniel, Kleine Zwaan 11, Brilduiker 5, Torenvalk 1, Waterral 1, Kievit 330, Pontische Meeuw 1 1e winter.
Meeslouwerplas: Havik 1.
17 december - Aalscholver 10, Grote Aalscholver 1 juveniel, Grote Zilverreiger 4, Kleine Zwaan 10 adult 11 juveniel, Bergeend 10, Smient 1800, Wintertaling 15, Pijlstaart 14 man 4 vrouw, Brilduiker 8, Havik 1, Slechtvalk 1 juveniel, Kievit 160, Watersnip 1, Wulp 4, Zwarte Ruiter 1, Pontische Meeuw 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Waterral 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Krakeend 15, Wintertaling 17, Wilde Eend 21, Pijlstaart 2, Buizerd 1, Torenvalk 1, Halsbandparkiet 1.
14 december - Dodaars 2, Fuut 16, Aalscholver 16, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Kleine Zwaan 7 adult 6 juveniel, Grauwe Gans 170, Wintertaling 31, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Kluut 19, Kievit 250, Watersnip 2, Zwarte Ruiter 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Halsbandparkiet 1.
9 december - Dodaars 2, Fuut 15, Aalscholver 21, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 2, Kleine Zwaan 4 adult 6 juveniel, Kolgans 200, Canadese Gans 3, Nijlgans 6, Wintertaling 6, Pijlstaart 21, Slobeend 282, Tafeleend 84 man 36 vrouw, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Havik 1, Sperwer 1, Waterral 2, Wulp 70, Zwarte Ruiter 1, Grote Mantelmeeuw 1, Baardman 4.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 30, Havik 1, Waterral 2, Waterpieper 32, Vuurgoudhaan 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Canadese Gans 85, Wintertaling 10, Sperwer 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1.
Overvliegend: Havik 1 ZW, Slechtvalk 1 N, Putter 2.
8 december - Fuut 10, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Kleine Zwaan 21, Bergeend 2, Krakeend 60, Pijlstaart 25, Slobeend 250, Tafeleend 93, Brilduiker 10, Goudplevier 14, Kievit 100, Zwarte Ruiter 1, Baardman 2.
Meeslouwerplas: Krakeend 10, Turkse Tortel 2, IJsvogel 1.
7 december - Fuut 19, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 23, Kleine Zwaan 11 adult 14 juveniel, Grauwe Gans 340, Bergeend 7, Wintertaling 8, Tafeleend 91, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Slechtvalk 1, Scholekster 2, Kievit 200, Watersnip 4, Wulp 3, Zwarte Ruiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grauwe Gans 40, Canadese Gans 62, Krakeend 10, Wintertaling 26, Wilde Eend 15, Pijlstaart 2.
Overvliegend: Kolgans 120.
4 december - Fuut 19, Aalscholver 12, Grote Zilverreiger 4, Grauwe Gans 60, Canadese Gans 12, Smient 3500, Wintertaling 26, Pijlstaart 14, Slobeend 330, Tafeleend 70, Kuifeend 140, Brilduiker 3 man 2 vrouw, Havik 1, Scholekster 1, Kievit 250, Watersnip 1, Wulp 22, Grote Mantelmeeuw 1, Baardman 1, Spreeuw 10000.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Aalscholver 16, Meerkoet 90, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Torenvalk 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.
2 december - Fuut 21, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 1, Kleine Zwaan 8, Bergeend 6, Pijlstaart 13 man 5 vrouw, Tafeleend 63, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Blauwe Kiekendief 1, Goudplevier 13, Kievit 350, Zwarte Ruiter 1, Spreeuw 8000.
Overvliegend: Zwarte Ibis 1, Havik 1, Goudplevier 14.


November 2015

27 november - Fuut 20, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 1, Kleine Zwaan 7 adult 8 juveniel, Smient >3500, Pijlstaart 19, Brilduiker 5, Kemphaan 8, Watersnip 4, Zwarte Ruiter 1, Spreeuw >10000 (slaapplaats).
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Buizerd 1.
23 november - Dodaars 1, Aalscholver 36, Grote Zilverreiger 4, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 1, Kleine Zwaan 7 adult 8 juveniel, Grauwe Gans 550, Bergeend 11, Smient 3800, Wintertaling 13, Brilduiker 4, Waterral 1, Watersnip 2, Wulp 20, Zwarte Ruiter 1, IJsvogel 1, Spreeuw 15000 (slaapplaats).
Meeslouwerplas: Waterral 2, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 5, Kleine Zwaan 13, Havik 1, Buizerd 3.
Overvliegend: Wulp 40.
22 november - Fuut 18, Aalscholver 9, Roerdomp 1, Zwarte Ibis 1, Kleine Zwaan 6 adult 5 juveniel, Grauwe Gans 400, Brilduiker 2, Havik 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Wulp 35, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 1, Baardman 6, Spreeuw 11000, Keep 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 31 (slaapplaats), Waterral 2, Waterpieper 15, Cetti's Zanger 1.
Overvliegend: Kolgans 200, Veldleeuwerik 18 NO, Kramsvogel 95 NO, Koperwiek 91 NO, Spreeuw 1200 NO, Vink 10.
20 november - Grote Zilverreiger 5, Zwarte Ibis 1 (vanaf 16.30 uur), Kleine Zwaan 5 adult 3 juveniel, Bergeend 7, Smient 2300, Brilduiker 1 man 1 vrouw 1 juveniel, Buizerd 2, Watersnip 1, Wulp 18, Zwarte Ruiter 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 1, Kleine Zwaan 6, Wintertaling 13, Buizerd 2.
Overvliegend: Ooievaar 1, Wulp 60, Spreeuw 2000.
16 november - Dodaars 2, Fuut 20, Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 2, Knobbelzwaan 4, Kleine Zwaan 8 adult 11 juveniel, Grauwe Gans 150, Pijlstaart 18, Tafeleend 68, Brilduiker 2, Kievit 140, Watersnip 2, Zwarte Ruiter 2, Kleine Mantelmeeuw 7.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Grauwe Gans 240, Krakeend 15, Wintertaling 29, Wilde Eend 20, Pijlstaart 7, Buizerd 2, Torenvalk 1.
13 november - Dodaars 4, Grote Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 14, Brandgans 1, Pijlstaart 4, Topper 1 vrouw, Brilduiker 1, Waterral 2, Zwarte Ruiter 2, IJsvogel 1.
12 november - Dodaars 3, Fuut 18, Aalscholver 20, Grote Zilverreiger 3, Zwarte Ibis 2, Kleine Zwaan 3 adult 5 juveniel, Bergeend 7, Pijlstaart 22, Kuifeend 197, Brilduiker 1, Sperwer 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kievit 140, Watersnip 9, Zwarte Ruiter 2, Geelpootmeeuw 1 adult.
Vlietland: IJsvogel 1, Staartmees 8.
11 november - Grote Zilverreiger 2, Kleine Zwaan 8, Bergeend 10, Smient 500, Pijlstaart 4, Slobeend 300, Tafeleend 25, Havik 1, Sperwer 1, Kievit 60, Watersnip 2.
Overvliegend: Toendrarietgans 8 Z.
8 november - Grote Zilverreiger 1, Kleine Zwaan 12, Waterral 1, Watersnip 1, IJsvogel 1, Spreeuw 10000, Rietgors 2.
Meeslouwerplas: Waterpieper 23 (slaapplaats), Cetti's Zanger 1 (roepend langs Kniplaan).
Overvliegend: Wulp 100, Kramsvogel 7 NO.
5 november - Dodaars 7, Fuut 23, Aalscholver 35, Grote Zilverreiger 10, Knobbelzwaan 1, Kleine Zwaan 6 adult 6 juveniel, Kolgans 23, Grauwe Gans 60, Bergeend 7, Pijlstaart 29, Tafeleend 73, Sperwer 1, Watersnip 5, Zwarte Ruiter 2, Spreeuw 15000 (slaapplaats rietkraag langs Kniplaan).
Leidschendammerhout: Ooievaar 5, Grauwe Gans 85, Krakeend 23, Wintertaling 19, Buizerd 1, Grote Bonte Specht 2.
2 november - Dodaars 5, Fuut 23, Aalscholver 38, Grote Zilverreiger 10, Knobbelzwaan 3, Kleine Zwaan 11, Kolgans 9, Grauwe Gans 250, Smient 1900, Wintertaling 13, Pijlstaart 22, Kuifeend 217, Brilduiker 2, Waterral 1, Kemphaan 1, Watersnip 16, Wulp 3, Zwarte Ruiter 2, Grote Gele Kwikstaart 1, Spreeuw 15000.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Bergeend 3, Krakeend 24, Wintertaling 17, Pijlstaart 2, Buizerd 1, Grote Gele Kwikstaart 1, Appelvink 3.
Overvliegend: Kolgans 120, Spreeuw 6000 ZW.
1 november - Dodaars 1, Grote Zilverreiger 10, Pijlstaart 40, Bokje 2, Watersnip 3, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 1.


Oktober 2015

30 oktober - Dodaars 10, Fuut 28, Aalscholver 33, Grote Zilverreiger 10, Kleine Zwaan 12, Kolgans 120, Grauwe Gans 180, Bergeend 7, Wintertaling 9, Pijlstaart 22, Waterral 2, Scholekster 1, Watersnip 8, Wulp 1, Zwarte Ruiter 1, IJsvogel 1, Waterpieper 2, Keep 8.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Bergeend 4, Krakeend 22, Wintertaling 29, Pijlstaart 4, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2.
28 oktober - Dodaars 7, Fuut 33, Koereiger 1, Grote Zilverreiger 7, Kleine Zwaan 18, Bergeend 3, Wintertaling 47, Pijlstaart 25, Brilduiker 2, Waterral 1, Watersnip 9, Zwarte Ruiter 1, Pontische Meeuw 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Krakeend 22, Wintertaling 25, Pijlstaart 8, Sperwer 1, Halsbandparkiet 2.
27 oktober - Dodaars 6, Koereiger 1 (kwam 's avonds slapen op de slikplaat), Grote Zilverreiger 10, Kleine Zwaan 18, Kolgans 39, Wintertaling 5, Pijlstaart 15, Sperwer 1, Torenvalk 1, Waterral 6, Watersnip 7, Zwarte Ruiter 1, IJsvogel 1, Kramsvogel 12, Baardman 2.
26 oktober - Dodaars 7, Fuut 18, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Knobbelzwaan 3, Kleine Zwaan 19, Bergeend 3, Smient 1000, Wintertaling 15, Pijlstaart 90, Zomertaling 1, Slobeend 300, Tafeleend 40, Brilduiker 4, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kievit 50, Watersnip 7, Zwarte Ruiter 1, Witgat 1, Grote Mantelmeeuw 1, Gekraagde Roodstaart 1, Goudhaan 9, Vuurgoudhaan 3, Staartmees 2, Zwarte Mees 1, Boomkruiper 1, Groenling 3, Kneu 2.
25 oktober - Dodaars 12, Fuut 16, Aalscholver 57, Grote Zilverreiger 4, Kleine Zwaan 4 adult 3 juveniel, Grauwe Gans 80, Nijlgans 6, Wintertaling 15, Pijlstaart 27, Brilduiker 1, Watersnip 9, Wulp 10, Zwarte Ruiter 1, Spreeuw 150.
Overvliegend: Kolgans 25.
18 oktober - Dodaars 6, Grote Zilverreiger 4, Zwarte Ibis 2 (weer aanwezig), Kleine Zwaan 2, Torenvalk 1, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 2.


Zwarte Ibis, 18-10-2015 (Foto © Gerard Steehouwer)

17 oktober - Fuut 14, Aalscholver 49, Grote Zilverreiger 16, Kleine Zwaan 2, Kolgans 80, Brandgans 8, Nijlgans 16, Krakeend 290, Pijlstaart 29, Slobeend 1183 (record-aantal), Buizerd 2, Torenvalk 1, Waterral 5, Zwarte Ruiter 2, Kleine Mantelmeeuw 1, IJsvogel 2, Waterpieper 2, Kramsvogel 1, Tjiftjaf 1, Staartmees 9, Spreeuw 1500 (slaapplaats), Vink 10.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Bergeend 2, Krakeend 21, Wintertaling 16, Wilde Eend 46, Pijlstaart 4.
Overvliegend: Graspieper 6, Grote Gele Kwikstaart 1, Witte Kwikstaart 1, Zanglijster 8, Koperwiek 150, Spreeuw 300 NO, Vink 5, Sijs 8 NO.
15 oktober - Dodaars 1, Fuut 18, Aalscholver 53, Grote Zilverreiger 3, Knobbelzwaan 5, Kleine Zwaan 2, Kolgans 70, Grauwe Gans 170, Bergeend 7, Wintertaling 9, Pijlstaart 26, Slobeend 600, Tafeleend 40, Sperwer 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Watersnip 5, Zwarte Ruiter 2.
Meeslouwerplas: Waterral 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Grauwe Gans 120, Canadese Gans 22, Wintertaling 8, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1.
14 oktober - Kleine Zwaan 2, Pijlstaart 6, Tafeleend 10, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 2, Grote Gele Kwikstaart 1, Heggenmus 1, Vuurgoudhaan 2, Staartmees 4.
Overvliegend: Ooievaar 1.
12 oktober - Dodaars 1, Fuut 17, Aalscholver 61, Grote Zilverreiger 3, Knobbelzwaan 9, Kleine Zwaan 1 adult, Kolgans 37, Grauwe Gans 240, Bergeend 7, Wintertaling 15, Pijlstaart 27, Krooneend 1 vrouw, Watersnip 6.
Meeslouwerplas: Waterral 1, Meerkoet 370.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Canadese Gans 15, Pijlstaart 3, Buizerd 1, Halsbandparkiet 1.
10 oktober - Dodaars 2, Roerdomp 1 roepend, Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2, Knobbelzwaan 4, Pijlstaart 6, Torenvalk 1 1kj, Watersnip 2.
Leidschendammerhout: Buizerd 2.
9 oktober - Dodaars 4, Fuut 17, Geoorde Fuut 2, Aalscholver 57, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Kolgans 155, Grauwe Gans 300, Wintertaling 10, Krooneend 1 vrouw, Brilduiker 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Goudplevier 3, Kievit 120, Watersnip 14, Zwarte Ruiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Krakeend 28, Wintertaling 15, Pijlstaart 3, Buizerd 2, Torenvalk 1, Grote Bonte Specht 1.
Overvliegend: Visarend 1 ZW (16.50 uur), Goudplevier 25.
8 oktober - Dodaars 7, Fuut 16, Geoorde Fuut 2, Aalscholver 59, Grote Zilverreiger 3, Kolgans 8, Grauwe Gans 200, Bergeend 6, Wintertaling 9, Pijlstaart 23, Brilduiker 2, Buizerd 1, Waterral 1 (bij kijkhut), Watersnip 5, Zwarte Ruiter 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 80, Krakeend 19, Wintertaling 10, Buizerd 3, Halsbandparkiet 2, Paapje 2.
Overvliegend: Kolgans 43.
5 oktober - Dodaars 8, Fuut 14, Geoorde Fuut 2, Aalscholver 48, Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 2, Kolgans 12, Grauwe Gans 190, Bergeend 6, Wintertaling 10, Pijlstaart 31, Slobeend 780, Tafeleend 115, Brilduiker 2, Buizerd 2, Waterral 1 (roepend onder hut), Scholekster 1, Watersnip 2, Wulp 1, Tjiftjaf 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 240, Canadese Gans 12, Buizerd 2, Torenvalk 2.
Overvliegend: Kolgans 6, Slechtvalk 2.
4 oktober - Geoorde Fuut 1, Lepelaar 1, Waterral 1, Watersnip 3, Baardman 1.
3 oktober - Baardman 9.
2 oktober - Dodaars 1, Fuut 15, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 64, Grote Zilverreiger 3, Grauwe Gans 450, Canadese Gans 18, Smient 1100, Wintertaling 9, Pijlstaart 34, Zomertaling 1, Slobeend >500, Buizerd 1, Torenvalk 1, Watersnip 6.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Sperwer 1, Buizerd 3, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1, Roodborsttapuit 1, Gaai 2.
1 oktober - Smient 1 leucistische vogel, Zomertaling 3, Watersnip 2, Wulp 1, Kleine Karekiet 1.
Meeslouwerplas: Waterral 1, IJsvogel 1.


Smient, 1-10-2015 (Foto © Renée de Kleijn)


September 2015

30 september - Fuut 16, Aalscholver 65, Grote Zilverreiger 2, Grauwe Gans 750, Canadese Gans 42, Bergeend 4, Wintertaling 10, Pijlstaart 25, Zomertaling 2, Watersnip 2.
Leidschendammerhout: Buizerd 1, Grote Bonte Specht 1.
28 september - Dodaars 2, Fuut 17, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 76, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 14, Grauwe Gans 130, Bergeend 4, Smient 800, Wintertaling 20, Pijlstaart 16, Zomertaling 1, Slobeend 550, Tafeleend 138, Kuifeend 140, Buizerd 1, Torenvalk 1, Watersnip 4, Zwarte Ruiter 2, Cetti's Zanger 1 (alarmerende vogel aan Kniplaan-kant).
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Buizerd 1, IJsvogel 1, Bonte Vliegenvanger 1.
27 september - Dodaars 5, Fuut 15, Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 2, Grauwe Gans 300, Bergeend 2, Wintertaling 10, Pijlstaart 12, Zomertaling 1, Torenvalk 1, Watersnip 2, Zwarte Ruiter 2.
26 september - Dodaars 3, Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 5, Lepelaar 7, Pijlstaart 4, Watersnip 3, Zwarte Ruiter 1, Baardman 1.
24 september - Dodaars 4, Fuut 9, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 30, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 7, Grauwe Gans 90, Nijlgans 3, Bergeend 4, Smient 330, Wintertaling 5, Pijlstaart 15, Zomertaling 1, Slobeend 440, Buizerd 1, Torenvalk 1, Boerenzwaluw 35, Huiszwaluw 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Buizerd 1, Torenvalk 1.
22 september - Watersnip 1, Halsbandparkiet 2, IJsvogel 1.
21 september - Dodaars 3, Fuut 14, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 67, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 15, Grauwe Gans 550, Bergeend 3, Wintertaling 13, Pijlstaart 14, Tafeleend 138, Torenvalk 2, Watersnip 3, Wulp 17, Zwarte Ruiter 1, Koekoek 1, IJsvogel 2, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Buizerd 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Slobeend 37, Torenvalk 1.
Overvliegend: Goudplevier 5, Regenwulp 1 Z.
20 september - Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 15 (langdurig rondcirkelend), Lepelaar 2, Buizerd 7, Torenvalk 2, Waterral 1, Koekoek 1, Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2.
Overvliegend: Witte Kwikstaart 3.
19 september - Dodaars 6, Aalscholver 78, Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 12, Smient 350, Wintertaling 7, Zomertaling 6, Havik 1, Torenvalk 1, Kemphaan 5, Watersnip 2, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Waterral 1, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Buizerd 3, Torenvalk 1, Paapje 2, Roodborsttapuit 2, Tapuit 1.
18 september - Dodaars 4, Lepelaar 6, Pijlstaart 10, Zomertaling 4, Buizerd 2, Torenvalk 1 man, Fazant 1, Watersnip 1, Wulp 2, Boerenzwaluw 6, Tjiftjaf 1, Zwarte Zwaan 1.
17 september - Dodaars 4, Fuut 16, Geoorde Fuut 2, Aalscholver 34, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 2, Knobbelzwaan 14, Grauwe Gans 80, Smient 273, Wintertaling 8, Pijlstaart 19, Zomertaling 6, Slobeend 360, Tafeleend 180, Kievit 150, Grutto 1, Kleine Mantelmeeuw 19, Boerenzwaluw 15, Huiszwaluw 35, Zwarte Zwaan 2.
Leidschendammerhout: Buizerd 1, Torenvalk 1.
16 september - Watersnip 1, Grutto 1, Koekoek 1.
14 september - Dodaars 1, Fuut 17, Aalscholver 53, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 12, Knobbelzwaan 18, Wintertaling 15, Pijlstaart 12, Zomertaling 9, Tafeleend 124, Buizerd 1, Watersnip 5, IJsvogel 1, Zwarte Zwaan 2.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 170, Slobeend 23, Sperwer 1, Buizerd 3, Paapje 6.
13 september - Aalscholver 16, Grote Zilverreiger 13, Ooievaar 2, Lepelaar 14, Brandgans 8, Pijlstaart 1, Goudplevier 120, Zwarte Zwaan 2.
12 september - Dodaars 2, Zwarte Stern 7.
10 september - Dodaars 1, Fuut 14, Aalscholver 86, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 26, Knobbelzwaan 42, Grauwe Gans 1800, Smient 120, Wintertaling 12, Pijlstaart 8, Zomertaling 6, Tafeleend 1, Wulp 25, IJsvogel 2, Zwarte Zwaan 1, Hermelijn 1.
Meeslouwerplas: Waterral 1, IJsvogel 4.
Leidschendammerhout: Slobeend 23, Sperwer 1, Buizerd 2, Torenvalk 1, Roodborsttapuit 1 man, Tapuit 23.
7 september - Dodaars 1, Fuut 13, Aalscholver 49, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 3, Lepelaar 17, Knobbelzwaan 24, Smient 60, Wintertaling 8, Pijlstaart 10, Zomertaling 6, Bruine Kiekendief 1, Waterral 1, Goudplevier 1, Watersnip 1, Tureluur 1, Oeverloper 2, IJsvogel 1, Huiszwaluw 12, Witte Kwikstaart 1, Baardman 1, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 115, Canadese Gans 125, Buizerd 2, Torenvalk 1, Boerenzwaluw 35.
Overvliegend: Lepelaar 2.
7 september - Lepelaar 9, Grauwe Gans 57, Zomertaling 1, Witte Kwikstaart 1.
2 september -
Meeslouwerplas: Boomvalk 1.
1 september - Aalscholver 10, Grote Zilverreiger 4, Blauwe Reiger 2, Lepelaar 6, Knobbelzwaan 40, Bergeend 3, Wintertaling 2, Zomertaling 8, Witgat 1, Zwartkopmeeuw 1, IJsvogel 1, Boerenzwaluw >30, Huiszwaluw >30, Tjiftjaf 2, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 3 (plasje parkeerplaats).


Augustus 2015

31 augustus - Dodaars 14, Fuut 15, Aalscholver 40, Grote Zilverreiger 5, Blauwe Reiger 2, Lepelaar 8, Knobbelzwaan 61, Grauwe Gans 450, Brandgans 12, Bergeend 2, Smient 30, Wintertaling 14, Pijlstaart 7, Zomertaling 11, Tafeleend 102, Buizerd 1, Meerkoet 660, Witgat 1, Kleine Mantelmeeuw 26, Visdief 1, IJsvogel 1 (bij hut), Boerenzwaluw 1, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1 (plasje parkeerplaats).
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 45, Canadese Gans 49, Krakeend 26, Slobeend 21, Buizerd 1.
30 augustus - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 15, Smient 2, Pijlstaart 1, Zomertaling 7, Oeverloper 1, Paapje 1, Grauwe Klauwier 1 juveniel (noordzijde).
29 augustus - Dodaars 1, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 14, Smient 10, Pijlstaart 2, Zomertaling 5, Krooneend 2, Havik 1, Waterral 1, Witgat 2, Oeverloper 3, IJsvogel 1.
Vlietland: Lepelaar 14, IJsvogel 2.
28 augustus - Dodaars 3, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 46, Grote Zilverreiger 20 (meeste in de schemer richting Veenzijdse Polder), Lepelaar 13, Knobbelzwaan 70, Grauwe Gans 180, Smient 14, Wintertaling 5, Pijlstaart 3, Zomertaling 7, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Sperwer 1, Waterral 4, Kievit 170, Watersnip 1, Grutto 1, Regenwulp 3 (schelpeneiland), Oeverloper 2, Visdief 1, Zwarte Stern 3, Holenduif 3, IJsvogel 1, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 20, Groenling 7, Putter 5.
Meeslouwerplas: Waterral 3, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Buizerd 6.
Overvliegend: Purperreiger 1 adult NW, Ooievaar 5 (1 groep op thermiek), Bruine Kiekendief 1 juveniel ZW, Witgat 1 ZW.
25 augustus -
Overvliegend: Visarend 1 W (10:30 uur).
24 augustus - Dodaars 1, Fuut 17, Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 5, Ooievaar 2, Lepelaar 18, Knobbelzwaan 85, Smient 23, Wintertaling 25, Pijlstaart 4, Zomertaling 16, Torenvalk 1, Oeverloper 4, Kleine Mantelmeeuw 44.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
20 augustus - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 25, Bruine Kiekendief 1 juveniel, Goudplevier 26 (rondvliegend), Wulp 6, Paapje 2, Hermelijn 1 met prooi (Kniplaan).
19 augustus - Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 2, Lepelaar 11, Smient 2, Pijlstaart 2, Zomertaling 6, Goudplevier 25, Kievit 35, Grutto 2, Visdief 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Overvliegend: Zwarte Ooievaar 1.
13 augustus - Aalscholver 6, Grote Zilverreiger 3, Blauwe Reiger 1, Lepelaar 28, Knobbelzwaan 25, Bergeend 3, Tafeleend 20, Oeverloper 1, Visdief 5, Oeverzwaluw 1, Kleine Karekiet 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
6 augustus - Fuut 12, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 65, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 44, Knobbelzwaan 92, Grauwe Gans 1100, Smient 3, Wintertaling 2, Scholekster 1, Regenwulp 2, Oeverloper 2, Visdief 8.
Leidschendammerhout: Ooievaar 7, Grauwe Gans 80, Buizerd 2.
1 augustus - Fuut 13, Aalscholver 57, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 42, Knobbelzwaan 96, Grauwe Gans 1300, Bergeend 21, Smient 1, Wintertaling 4, Scholekster 7, Kemphaan 1, Oeverloper 1, Visdief 6.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grauwe Gans 160, Buizerd 2.


Juli 2015

28 juli - Fuut 13, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Lepelaar 23, Knobbelzwaan 90, Smient 1, Tafeleend 42, Bruine Kiekendief 1 man, Scholekster 1, Grutto 1, Oeverloper 1, Visdief 18, Oeverzwaluw 15, Huiszwaluw 250, Groenling 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4, Buizerd 1, Roodborsttapuit 1 man.
23 juli - Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2 + 2 juveniel, Lepelaar 29, Knobbelzwaan 67, Canadese Gans 27, Kleine Canadese Gans 6, Brandgans 39, Bergeend 48, Wintertaling 3, Scholekster 133, Kemphaan 3, Grutto 4, Wulp 235, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 4, Kokmeeuw 1200, Stormmeeuw 10, Kleine Mantelmeeuw 40, Visdief 27, Boerenzwaluw 11.
Meeslouwerplas: Witgat 3, Oeverloper 1.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2 ZW, Regenwulp 1 ZW, Groenpootruiter 1 ZW, Witgat 1 ZW, Holenduif 1, Gierzwaluw 1, Oeverzwaluw 4, Huiszwaluw 1.
21 juli - Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 32, Knobbelzwaan 92, Grauwe Gans 850, Smient 3, Wintertaling 3, Zomertaling 1, Scholekster 21, Kemphaan 3, Grutto 10, Regenwulp 1, Wulp 1, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Visdief 25.
18 juli - Dodaars 3, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 4, Lepelaar 16, Knobbelzwaan 85, Grauwe Gans 1130, Brandgans 15, Nijlgans 98, Smient 2 man, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1 man, Torenvalk 1, Waterral 1, Kluut 1, Kleine Plevier 1, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Holenduif 1, Houtduif 2, Gierzwaluw 30, Oeverzwaluw 7, Boerenzwaluw 11, Huiszwaluw 40, Fitis 1, Baardman 1 (Kniplaan), Boomkruiper 1, Groenling 24, Rietgors 3.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2, Buizerd 1 Z, Kokmeeuw 35 ZW, Witte Kwikstaart 4 NW, Putter 1.
17 juli - Geoorde Fuut 1, Aalscholver 39, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 43, Knobbelzwaan 87, Grauwe Gans 380, Wintertaling 6, Bruine Kiekendief 1 man jagend, Scholekster 2, Kluut 2, Kemphaan 1, Grutto 8, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 26, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 55, Holenduif 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
14 juli - Aalscholver 8, Lepelaar 39, Knobbelzwaan 82, Brandgans 1, Nijlgans 35, Smient 1 man, Zomertaling 2, Scholekster 295, Grutto 25, Wulp 260, Zwarte Ruiter 2, Witgat 1, Gierzwaluw 30, Boerenzwaluw 8, Putter 1.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 1 NW, Bruine Kiekendief 1 man, Torenvalk 1, Regenwulp 7 ZW, Witgat 1 ZW.
13 juli - Dodaars 1, Fuut 15, Aalscholver 18, Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 6, Lepelaar 19, Knobbelzwaan 86, Grauwe Gans 140, Wintertaling 4, Zomertaling 2, Tafeleend 22, Torenvalk 1, Waterhoen 3, Grutto 8, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Visdief 70, Holenduif 1, Gierzwaluw 60, Oeverzwaluw 20, Huiszwaluw 80, Putter 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grauwe Gans 55, Buizerd 2, Huiszwaluw 25, Witte Kwikstaart 2, Rietgors 2.
12 juli - Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 1, Ooievaar 3, Lepelaar 41, Knobbelzwaan 89, Wintertaling 1 man, Zomertaling 2, Meerkoet 510, Scholekster 280, Kievit 10, Grutto 25, Rosse Grutto 1 man, Wulp 210, Kokmeeuw 700, Kleine Mantelmeeuw 60, Visdief 70, Holenduif 4, Gierzwaluw 60, Oeverzwaluw 3, Huiszwaluw 1, Witte Kwikstaart 1, Groenling 3.
Meeslouwerplas: Fuut 15, Knobbelzwaan 24, Kuifeend 5, Meerkoet 230.
Leidschendammerhout: Blauwe Kiekendief 1 juveniel jagend.
10 juli - Fuut 15, Aalscholver 20, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2 juveniel, Lepelaar 19, Knobbelzwaan 84, Grauwe Gans 650, Smient 2 man, Wintertaling 4, Scholekster 15, Kluut 2, Grutto 1, Zwarte Ruiter 2, Oeverloper 1, Visdief 76.
Overvliegend: Regenwulp 1 N.
9 juli - Fuut 16, Aalscholver 18, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 14, Knobbelzwaan 87, Grauwe Gans 450, Smient 2 man, Wintertaling 2, Kuifeend 3 vrouw, Scholekster 7, Kluut 2, Kemphaan 1 man, Grutto 4, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 11, Visdief 35, Gierzwaluw 120, Oeverzwaluw 30, Boerenzwaluw 40, Huiszwaluw 80, Putter 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 3 jongen, Grauwe Gans 280, Buizerd 1, Scholekster 19, Gierzwaluw 10, Huiszwaluw 15, Bosrietzanger 1, Putter 2, Rietgors 2.
6 juli - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 14, Buizerd 1, Torenvalk 1, Gierzwaluw 15, Boerenzwaluw 2, Blauwborst 1 man.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1, Tuinfluiter 2.
Overvliegend: Buizerd 2 W.
4 juli - Lepelaar 10, Wintertaling 5, Kemphaan 1, Grutto 8, Zwarte Ruiter 1, Oeverloper 1, Gierzwaluw 25, Oeverzwaluw 3, Huiszwaluw 15.
3 juli - Fuut 12, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 44, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 12, Grauwe Gans 500, Casarca 1 (vanaf 16.30 uur op de slikplaat), Smient 1, Wintertaling 7, Scholekster 12, Kluut 7, Grutto 10, Zwarte Ruiter 1, Groenpootruiter 3, Geelpootmeeuw 1, Grote Bonte Specht 1, Grasmus 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
2 juli - Fuut 13, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 34, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 7 adult + 2 juveniel, Lepelaar 19, Knobbelzwaan 84, Grauwe Gans 550, Bergeend 10 + 26 pullen, Smient 2 man, Wintertaling 1 man, Torenvalk 1, Meerkoet 420, Scholekster 5, Kluut 7, Kleine Plevier 1, Kemphaan 1 man, Grutto 23, Wulp 45, Zwarte Ruiter 1, Oeverloper 1, Visdief 62.
Leidschendammerhout: Ooievaar 5 adult + 2 juveniel, Buizerd 1, Bosrietzanger 1.


Juni 2015

29 juni - Fuut 11, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 34, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 3, Lepelaar 4, Knobbelzwaan 76, Grauwe Gans 200, Bergeend 12 adult 23 pullen, Smient 2 man, Wintertaling 1 man, Torenvalk 1, Scholekster 10, Kluut 4, Grutto 31, Wulp 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 72, Koekoek 1, Grasmus 2, Putter 4.
Meeslouwerplas: Koekoek 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Grauwe Gans 130, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 1, Bosrietzanger 1, Grasmus 1.
Overvliegend: Ooievaar 1, Koekoek 1.
28 juni - Aalscholver 15, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 8, Grauwe Gans 50, Brandgans 30, Bergeend 50, Scholekster 10, Kluut 5 (1 nest), Grutto 7, Tureluur 4, Kleine Mantelmeeuw 40, Visdief 40 nesten, Holenduif 3, Gierzwaluw 50, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 3, Huiszwaluw 25, Bosrietzanger 1.
25 juni - Fuut 13, Aalscholver 28, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 5, Knobbelzwaan 85, Grauwe Gans 230, Brandgans 38, Bergeend 27 + 23 pullen, Smient 1 man, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 20, Kluut 7, Grutto 80, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 37, Visdief 70 + 5 pullen, Bosrietzanger 1, Grasmus 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 3 juveniel, Grauwe Gans 65, Buizerd 1, Grote Bonte Specht 1, Boerenzwaluw 20, Blauwborst 1, Bosrietzanger 2, Grasmus 1, Rietgors 4.
24 juni - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 85, Smient 4, Kluut 2, Witgat 2, Gierzwaluw 10, Oeverzwaluw 20, Huiszwaluw 10, Sprinkhaanzanger 1, Kleine Karekiet 2, Boomkruiper 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
20 juni - Aalscholver 12, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 9, Knobbelzwaan 60, Smient 1, Slobeend 15, Kluut 7, Grutto 60, Tureluur 3, Pontische Meeuw 1 2kj, Visdief 30, Gierzwaluw 50, Blauwborst 2.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 12, IJsvogel 1.
Vlietland: Blauwborst 1, Grasmus 2, Appelvink 1.
19 juni - Fuut 13 + 1 pul, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1 adult 2 juveniel, Knobbelzwaan 79, Grauwe Gans 60, Nijlgans 3, Bergeend 32 + 28 pullen, Smient 2 man, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1 man, Scholekster 4, Kluut 9, Kleine Plevier 1, Grutto 45, Wulp 3, Tureluur 2, Visdief 70 + 3 pullen, Holenduif 5 (foeragerend), Gierzwaluw 300, Oeverzwaluw 60, Boerenzwaluw 40, Huiszwaluw 250, Grasmus 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 adult 2 juveniel, Buizerd 2, Bosrietzanger 2, Rietgors 4.
18 juni - Lepelaar 10.
15 juni - Fuut 13, Aalscholver 12, Lepelaar 2, Knobbelzwaan 79, Bergeend 31 + 19 pullen, Smient 1 man, Wintertaling 1, Krooneend 1 man, Meerkoet 190, Scholekster 8, Kluut 2, Kleine Plevier 1, Grutto 95 (slikplaat), Tureluur 25, Dwergmeeuw 1, Visdief 82 + 4 pullen, Zwarte Stern 3, Gierzwaluw 150, Oeverzwaluw 20, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 140, Putter 6.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 3 jongen, Buizerd 2, Blauwborst 1, Bosrietzanger 1, Rietgors 3.
14 juni - Lepelaar 1, Tureluur 8, Zwarte Stern 3, Gierzwaluw 60, Boerenzwaluw 30, Huiszwaluw 40.
13 juni - Geoorde Fuut 4, Ooievaar 1, Knobbelzwaan 75, Smient 2 man, Krakeend 370, Wilde Eend 137, Slobeend 31, Tafeleend 54, Torenvalk 1, Kluut 7, Tureluur 6, Visdief 70, Zwarte Stern 2, Gierzwaluw 40, Oeverzwaluw 100, Boerenzwaluw 80, Huiszwaluw 250, Putter 4.
Overvliegend: Havik 1, Holenduif 1.
11 juni - Fuut 16, Aalscholver 11, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 72, Canadese Gans 6, Nijlgans 2, Bergeend 22 + 24 pullen, Krakeend 238, Meerkoet 130, Scholekster 15, Kleine Plevier 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 24, Grote Mantelmeeuw 1 4kj, Visdief 50, Zwarte Stern 2, Huiszwaluw 35, Bosrietzanger 1, Grasmus 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 3 jongen, Koekoek 1, Grote Bonte Specht 1, Rietzanger 1, Bosrietzanger 2, Grasmus 1, Rietgors 3.
8 juni - Fuut 16, Geoorde Fuut 2, Knobbelzwaan 84, Bergeend 13 + 26 pullen, Torenvalk 1, Meerkoet 140, Scholekster 26, Kluut 4 + 2 pullen, Grutto 10, Tureluur 1, Gierzwaluw 60, Oeverzwaluw 8, Boerenzwaluw 40, Huiszwaluw 200, Bosrietzanger 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 2 jongen, Bergeend 2, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2, Grote Bonte Specht 1, Boerenzwaluw 25, Blauwborst 1, Bosrietzanger 1, Rietgors 1.
7 juni - Fuut 21, Ooievaar 2, Knobbelzwaan 58, Smient 2 man, Krakeend 200, Wintertaling 1 man 1 vrouw, Tafeleend 40, Kuifeend 69, Sperwer 1, Torenvalk 1, Slechtvalk 1 (greep een Postduif, vloog ermee naar Leidschendam), Scholekster 28, Kleine Plevier 1, Kievit 10, Kleine Mantelmeeuw 38, Koekoek 1, Grasmus 3, Zwarte Kraai 4, Putter 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1, Grote Bonte Specht 1, Grasmus 1, Boomkruiper 1.
Overvliegend: Ooievaar 1, Holenduif 2, Halsbandparkiet 1, Putter 1.
6 juni - Fuut 11 + 1 pul, Ooievaar 1, Knobbelzwaan 75, Grauwe Gans 47, Nijlgans 2, Bergeend 22 + 3 pullen, Krakeend 132, Scholekster 29, Kluut 6 + 2 pullen, Kleine Plevier 1, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 25, Visdief 55, Gierzwaluw 60, Huiszwaluw 45, Grasmus 2, Putter 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 2 jongen, Bergeend 5, Grote Bonte Specht 2 adult 1 juveniel, Bosrietzanger 2, Rietgors 4.
Overvliegend: Ooievaar 1.
5 juni - Geoorde Fuut 2, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 80, Bergeend 5, Scholekster 10, Kluut 11, Kievit 15, Grutto 90, Tureluur 8, Visdief 30.


Geoorde Fuut, 5-6-2015 (Foto © Renée de Kleijn)

4 juni - Knobbelzwaan 82, Bergeend 24, Smient 2 man, Tafeleend 27, Kuifeend 38, Torenvalk 1, Waterral 1, Meerkoet 82, Kluut 10, Kleine Plevier 1, Tureluur 5, Visdief 60, Koekoek 1, Gierzwaluw 30, Huiszwaluw 6, Blauwborst 3.
Overvliegend: Lepelaar 2, Holenduif 2.
1 juni - Fuut 14, Knobbelzwaan 78, Bergeend 13, Krakeend 52, Tafeleend 13, Scholekster 18, Kluut 8, Kleine Plevier 1, Grutto 4, Tureluur 2, Visdief 60, Gierzwaluw 170, Oeverzwaluw 8, Boerenzwaluw 15, Huiszwaluw 35.
Overvliegend: Lepelaar 1, Grutto 50 (1 groep).


Mei 2015

30 mei - Fuut 16, Ooievaar 2 + 1 jong, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 78, Bergeend 9 + 4 pullen, Smient 2 man, Krakeend 30, Buizerd 1, Scholekster 9, Kluut 10, Kleine Plevier 1, Grutto 17, Tureluur 4, Zwartkopmeeuw 2 adult zomerkleed, Kleine Mantelmeeuw 22, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 70, Koekoek 1, Gierzwaluw 800, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 20, Huiszwaluw 120, Blauwborst 1, Grasmus 3, Putter 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult + 2 jongen, Sperwer 1, Buizerd 1, Halsbandparkiet 1, Gierzwaluw 10, Boerenzwaluw 18, Huiszwaluw 12, Bosrietzanger 1, Rietgors 3.
26 mei - Lepelaar 1, Boomvalk 1, Snor 1.
Meeslouwerplas: Grauwe Vliegenvanger 1.
22 mei - Fuut 13, Knobbelzwaan 80, Bergeend 26, Smient 1 man, Buizerd 1, Scholekster 29, Kluut 4 (3 nesten op schelpeneiland), Kleine Plevier 2, Grutto 3, Tureluur 3, Oeverloper 3, Kleine Mantelmeeuw 15, Visdief 58, Gierzwaluw 10.
Meeslouwerplas: Oranjetipje 1 man.
Overvliegend: Rode Wouw 1 NO (16.00 uur), Buizerd 1.


Rode Wouw, 22-5-2015 (Foto © Rachel van der Zwaan)

21 mei - Ooievaar 1, Bergeend 8, Kluut 7, Kleine Plevier 1.
Vlietland: Ooievaar 1, Zanglijster 3, Braamsluiper 1, Tuinfluiter 4.
20 mei - Lepelaar 1, Knobbelzwaan 66, Smient 1, Kluut 4, Kleine Plevier 1, Zilverplevier 1, Grutto 4, Tureluur 10, Oeverloper 1, Kokmeeuw 1, Visdief 1, Gierzwaluw 250, Oeverzwaluw 25, Blauwborst 1, Snor 1, Bosrietzanger 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
17 mei - Knobbelzwaan 63, Bergeend 19, Smient 1, Scholekster 17, Kluut 3, Kleine Plevier 3, Goudplevier 1, Zilverplevier 1, Grutto 3, Tureluur 3, Oeverloper 1, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 60.
Meeslouwerplas: Koekoek 1, Grote Bonte Specht 1, Tuinfluiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1.
15 mei - Fuut 14, Knobbelzwaan 58, Bergeend 14, Smient 1 man, Krooneend 1 man 1 vrouw, Scholekster 12, Kluut 1, Zilverplevier 1, Grutto 3, Tureluur 5, Oeverloper 3, Visdief 60.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 10, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2, Gierzwaluw 2, Bosrietzanger 1.
14 mei - Grasmus 1.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1, Torenvalk 1, Oeverloper 1, Turkse Tortel 1, Koekoek 2, Witte Kwikstaart 1, Nachtegaal 3, Zanglijster 2, Rietzanger 7, Kleine Karekiet 21, Grasmus 3, Tuinfluiter 4, Zwartkop 16, Tjiftjaf 16, Fitis 14, Staartmees 3, Vink 2, Groenling 4, Putter 2, Rietgors 4.
13 mei - Ooievaar 2, Bergeend 17, Zilverplevier 1, Oeverloper 7, Visdief 15, Huiszwaluw 2, Witte Kwikstaart 1.
Leidschendammerhout: Koekoek 1.
Vlietland: Boerenzwaluw 2, Tuinfluiter 2, Zwartkop 1.
Overvliegend: Bruine Kiekendief 1 man O.
12 mei - Fuut 18, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 104, Grauwe Gans 40 + 12 pullen, Bergeend 20, Smient 1 man, Krakeend 45, Krooneend 2 man 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 6, Kluut 2, Kleine Plevier 1, Zilverplevier 1, Grutto 1, Tureluur 3, Oeverloper 10, Zwartkopmeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 35, Geelpootmeeuw 1, Visdief 80, Gierzwaluw 6, Blauwborst 2, Snor 1, Grasmus 2, Gaai 4, Oranjetipje 2 man, Hermelijn 1.
Meeslouwerplas: Fuut 10, Waterral 1, Tureluur 2.
11 mei - Fuut 17, Aalscholver 9, Ooievaar 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 72, Grauwe Gans 330, Bergeend 5, Smient 1 man, Krooneend 2 man, Torenvalk 1, Scholekster 22, Kluut 2, Grutto 1, Tureluur 4, Oeverloper 7, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 110, Witte Kwikstaart 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Grauwe Gans 32, Nijlgans 12, Bosuil 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.
10 mei - Fuut 4, Knobbelzwaan 76, Bergeend 3, Smient 1, Zomertaling 1, Krooneend 3, Buizerd 1, Waterral 4, Kluut 2, Kleine Plevier 1, Bonte Strandloper 1, Grutto 6, Tureluur 1, IJsvogel 1, Grasmus 2.
7 mei - Bergeend 2, Krooneend 2, Kluut 2, Zwartkopmeeuw 2, Gierzwaluw 60, Grasmus 2.
Meeslouwerplas: Waterhoen 1, Groene Specht 1, Boerenzwaluw 4, Witte Kwikstaart 1, Grasmus 1, Tuinfluiter 1.
5 mei - Dodaars 1, Geoorde Fuut 1, Ooievaar 2, Knobbelzwaan 63, Smient 5 man, Krooneend 2 man 2 vrouw, Brilduiker 1 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kluut 4, Oeverloper 7, Zwartkopmeeuw 2 3kj, Kokmeeuw 20 nesten, Visdief 60, Koekoek 1, Gierzwaluw 4, Blauwborst 2, Paapje 1, Braamsluiper 1, Grasmus 3.
Overvliegend: Lepelaar 1 ZW, Kleine Plevier 1, Holenduif 1, Koekoek 1 NO, Gele Kwikstaart 1 NO.
4 mei - Fuut 15, Ooievaar 2, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 71, Grauwe Gans 80, Bergeend 7, Smient 1 man, Krooneend 3 man 3 vrouw, Brilduiker 1 vrouw, Torenvalk 1, Waterhoen 2, Scholekster 43, Grutto 4, Tureluur 2, Oeverloper 2, Kleine Mantelmeeuw 19, Visdief 130, Gierzwaluw 81, IJsvogel 1, Blauwborst 2, Rietzanger 2, Braamsluiper 1, Tuinfluiter 1.
Leidschendammerhout: Koekoek 1, Huiszwaluw 2, Grasmus 6.
Overvliegend: Appelvink 2.
3 mei - Canadese Gans 1, Krooneend 4, Havik 1, Wulp 1, Oeverloper 5, Visdief 120, Zwarte Stern 10, Gierzwaluw 5, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 1, Sprinkhaanzanger 1, Rietzanger 1, Kleine Karekiet 1, Rietgors 1.
2 mei - Krooneend 2, Bruine Kiekendief 1, Geelpootmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 1, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Nijlgans 2, Fazant 4, Koekoek 2, Grote Bonte Specht 1, Nachtegaal 2, Zanglijster 3, Rietzanger 13, Kleine Karekiet 12, Grasmus 2, Tuinfluiter 7, Zwartkop 12, Tjiftjaf 11, Fitis 15, Staartmees 2, Gaai 1, Vink 2, Groenling 2, Rietgors 8.


April 2015

30 april - Fuut 15, Knobbelzwaan 9, Smient 1 man, Krooneend 3 man 2 vrouw, Kuifeend 105, Brilduiker 1 vrouw, Middelste Zaagbek 1 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Torenvalk 1, Scholekster 43, Grutto 10, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 18, Visdief 67.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grauwe Gans 35, Buizerd 1, Boerenzwaluw 3, Witte Kwikstaart 1, Zwartkop 6, Fitis 4, Rietgors 5.
Overvliegend: Ooievaar 2, Lepelaar 1.
28 april - Fuut 13, Smient 1 man, Krooneend 2 man 2 vrouw, Brilduiker 1 vrouw, Scholekster 37, Grutto 5, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 27, Visdief 79, Huiszwaluw 20.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1, Witte Kwikstaart 1.
27 april - Krooneend 2, Kluut 2, Grutto 8, Dwergmeeuw 1, Visdief 20, IJsvogel 1, Boerenzwaluw 6, Huiszwaluw 4, Nachtegaal 1, Sprinkhaanzanger 1, Rietzanger 12, Kleine Karekiet 1, Grasmus 3, Tuinfluiter 3, Zwartkop 1.
26 april - Ooievaar 2, Nijlgans 9, Smient 1, Krooneend 4, Bruine Kiekendief 1 man, Havik 1, Slechtvalk 1 (jagend op zwaluwen), Kluut 2, Regenwulp 8 (uiteindelijk landend op schelpeneiland), Wulp 3, Dwergmeeuw 1, Kleine Mantelmeeuw 75, Visdief 50, Gierzwaluw 10, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 150, Huiszwaluw 15, Witte Kwikstaart 1, Rietzanger 7.
Meeslouwerplas: Buizerd 2, Blauwborst 1, Sprinkhaanzanger 1, Rietzanger 1, Kleine Karekiet 1, Tuinfluiter 2, Zwartkop 3, Tjiftjaf 4, Fitis 5, Groenling 2.
25 april - Kleine Plevier 1, Rosse Grutto 1, Oeverloper 1, Dwergmeeuw 4, Gierzwaluw 15, Oeverzwaluw 15, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Rietzanger 3.
24 april - Fuut 14, Ooievaar 2, Grauwe Gans 4 + 11 pullen, Bergeend 5, Krooneend 3 man 2 vrouw, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Torenvalk 1, Scholekster 32, Kievit 10, Grutto 16, IJslandse Grutto 10, Tureluur 2, Oeverloper 6, Dwergmeeuw 23, Stormmeeuw 5, Kleine Mantelmeeuw 40, Grote Mantelmeeuw 1 3kj, Visdief 101, IJsvogel 1, Boerenzwaluw 2, Huiszwaluw 1, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Waterral 1, Visdief 2, IJsvogel 1, Grasmus 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Slobeend 16, Buizerd 1, Koekoek 1, Huiszwaluw 1, Grasmus 3, Zwartkop 6, Fitis 5.
Overvliegend: Ooievaar 1, Kluut 2, Kruisbek 1.
23 april - Lepelaar 2, Smient 30, Krooneend 4, Brilduiker 5, Scholekster 25, Kleine Plevier 3, Kievit 10, Grutto 40, Rosse Grutto 1, Tureluur 3, Dwergmeeuw 8, Kleine Mantelmeeuw 35, Visdief 60, Gierzwaluw 1, Boerenzwaluw 2.
22 april - Ooievaar 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bergeend 8, Krooneend 2, Kluut 2, Grutto 33, Dwergmeeuw 1, Visdief 36, Gierzwaluw 6, Boerenzwaluw 200, Huiszwaluw 6, Blauwborst 1, Rietzanger 5, Zwartkop 1, Groenling 3.
Meeslouwerplas: Nachtegaal 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Sperwer 1, Witgat 1, Grasmus 2.
21 april - Ooievaar 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Krooneend 4, Havik 1, Sperwer 1, Dwergmeeuw 1, Visdief 30, Boerenzwaluw 8, Blauwborst 3, Rietzanger 9, Zwartkop 2, Tjiftjaf 3, Fitis 5.
Leidschendammerhout: Slobeend 48, Blauwborst 3.
20 april - Ooievaar 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Grauwe Gans 3, Smient 1, Bruine Kiekendief 1 man, Sperwer 2, Buizerd 4, Boomvalk 1, Slechtvalk 2, Kluut 2, Grutto 50 (overwegend IJslands), Visdief 41, Graspieper 1, Blauwborst 2, Rietzanger 7, Kleine Karekiet 1, Tjiftjaf 2, Fitis 5, Vink 2, Groenling 1.
Vlietland: Rietzanger 1, Fitis 1, Ekster 1.
18 april - Zwarte Ibis 1, Smient 4, Krooneend 4, Brilduiker 4, Bruine Kiekendief 1, Torenvalk 1, Boomvalk 1, Holenduif 2, Blauwborst 1, Paapje 1, Rietzanger 1, Rietgors 1.
17 april - Fuut 4, Zwarte Ibis 4, Krooneend 1, Bruine Kiekendief 1, Havik 1, Waterral 1, Kluut 1, IJsvogel 1, Blauwborst 1, Rietzanger 10, Fitis 28.
16 april - Smient 150, Slobeend 120, Tafeleend 5, Brilduiker 1, Scholekster 100, Kievit 10, Grutto 95, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 80, Visdief 14.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1.
15 april - Aalscholver 2, Zwarte Ibis 4, Knobbelzwaan 8, Blauwborst 1.
14 april - Fuut 5, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 3, Knobbelzwaan 5, Bergeend 10, Smient 40, Krakeend 4, Wintertaling 8, Slobeend 20, Krooneend 3, Kuifeend 8, Brilduiker 7, Bruine Kiekendief 1, Havik 1, Sperwer 1, Buizerd 6, Torenvalk 1, Slechtvalk 1, Scholekster 37, Kluut 7, Kleine Plevier 2, Kievit 10, Grutto 65, IJslandse Grutto 50, Wulp 9, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 3, Zwartkopmeeuw 2, Kokmeeuw 70, Kleine Mantelmeeuw 35, Zilvermeeuw 15, Visdief 11, Houtduif 2, Boerenzwaluw 2, Graspieper 4, Witte Kwikstaart 3, Blauwborst 4, Rietzanger 5.
Leidschendammerhout: Lepelaar 2, Kluut 2, IJsvogel 1.
Vlietland: Buizerd 1.
13 april - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Grutto 60, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2.
12 april - Brandgans 1, Sperwer 1, Grutto 120, Regenwulp 1, Tureluur 4, Visdief 1, Boerenzwaluw 3.
11 april - Dodaars 1, Zwarte Ibis 4 (langs de A4), Knobbelzwaan 7, Smient 20, Krakeend 52, Wintertaling 34, Slobeend 249, Brilduiker 3, Sperwer 2, Torenvalk 2, Scholekster 75, Kluut 14, Grutto 15, IJslandse Grutto 40, Wulp 16, Tureluur 3, Visdief 2, Holenduif 1, Houtduif 4, Boerenzwaluw 6, Blauwborst 2, Rietzanger 2.
Vlietland: Dodaars 2, Grauwe Gans 120, Canadese Gans 2, Brandgans 3, Nijlgans 6, Krakeend 8, Krooneend 2 man 1 vrouw, Kuifeend 5, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterral 1, Grote Bonte Specht 1, Boerenzwaluw 1, Witte Kwikstaart 2, Zwartkop 4, Fitis 12, Gaai 2.
Overvliegend: Aalscholver 13 NO, Lepelaar 2, Sperwer 3 NO, Tureluur 2 NO, Graspieper 16, Witte Kwikstaart 2, Kramsvogel 3 NO.
10 april - Dodaars 2, Fuut 4, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 10, Wintertaling 4, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 2, Kluut 6, Kleine Plevier 1, Watersnip 1, Tureluur 3, Kleine Mantelmeeuw 19, Holenduif 2, Blauwborst 1, Rietzanger 2, Kleine Karekiet 1, Fitis 1, Rietgors 8.
Meeslouwerplas: Geoorde Fuut 2.
Leidschendammerhout: Zwartkop 2.
9 april - Fuut 12, Aalscholver 13, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 10, Bergeend 37, Smient 14, Wintertaling 38, Pijlstaart 2 man, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Sperwer 1, Scholekster 160, Kluut 4, Watersnip 10, Grutto 280, IJslandse Grutto 10, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 4, Kleine Mantelmeeuw 35, Grote Mantelmeeuw 1, Blauwborst 1, Rietgors 2.
Meeslouwerplas: Fuut 8, Sperwer 1 man, Tureluur 8, Tjiftjaf 3, Fitis 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Tureluur 1, Halsbandparkiet 1, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 2, Tjiftjaf 4, Fitis 2, Rietgors 3.
8 april - Fuut 10, Ooievaar 1, Pijlstaart 3 man 1 vrouw, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Scholekster 190, Grutto 360, Wulp 25, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Kluut 3, Tjiftjaf 3, Fitis 1.
6 april - Smient 167, Slobeend 462, Buizerd 2, Kluut 2, Tureluur 1, Blauwborst 1.
Vlietland: Grauwe Gans 10, Krooneend 4 man 3 vrouw, Havik 1 man, Buizerd 2, Scholekster 54, IJsvogel 1 man, Fitis 1.
Overvliegend: Lepelaar 1 NO, Bruine Kiekendief 1 O, Kleine Plevier 2, Boerenzwaluw 4, Graspieper 4 NO, Witte Kwikstaart 1 NO.
5 april - Dodaars 1, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2 (op kunstnest), Zwarte Ibis 4, Bergeend 16, Krakeend 40, Wintertaling 32, Pijlstaart 8, Zomertaling 1 man, Slobeend 490, Brilduiker 10, Buizerd 3, Scholekster 360, Kluut 7, Bokje 1, Watersnip 20, Grutto 210, IJslandse Grutto 60, Graspieper 2, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 7, Kramsvogel 5, Rietgors 20.
Meeslouwerplas: Aalscholver 6, Knobbelzwaan 3, Grauwe Gans 20, Canadese Gans 6, Brandgans 5, Nijlgans 2, Bergeend 2, Carolina-eend 1 man, Havik 1, Waterral 3, Tureluur 15, Grote Bonte Specht 3, Boerenzwaluw 1, Blauwborst 2, Zanglijster 8, Fitis 5, Staartmees 1, Putter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 (op kunstnest), Krakeend 18, Wintertaling 6, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Kuifeend 6, Sperwer 1, Buizerd 3, Bokje 2, Watersnip 1, Tureluur 1, Grote Bonte Specht 1, Graspieper 4, Witte Kwikstaart 3, Blauwborst 1, Zwartkop 1, Boomkruiper 2, Rietgors 5.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2, Wulp 2, Holenduif 1, Kramsvogel 10 NO, Koperwiek 2 NO.
4 april - Dodaars 1, Ooievaar 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 41, Smient 130, Wintertaling 16, Pijlstaart 3 man 1 vrouw, Slobeend 358, Tafeleend 8, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Sperwer 1, Scholekster 300, Kluut 5, Grutto 400, Tureluur 2, Grote Mantelmeeuw 1 3kj, Blauwborst 1, Groenling 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Tureluur 2, IJsvogel 2, Zanglijster 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 3, Lepelaar 2, Buizerd 1, Boerenzwaluw 1, Rietgors 1.
3 april - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 2, Brilduiker 2, Torenvalk 1, Slechtvalk 1, Zwarte Ruiter 1, IJsvogel 1, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 1, Roodborsttapuit 1.
Meeslouwerplas: Carolina-eend 1, IJsvogel 2, Fitis 1.
2 april - Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Bergeend 31, Wintertaling 8, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Slobeend 240, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Torenvalk 1, Scholekster 190, Kluut 3, Kemphaan 1, Grutto 450, Wulp 2, Tureluur 4, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Tureluur 31.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Buizerd 2, Halsbandparkiet 1.


Maart 2015

30 maart - Zwartkopmeeuw 2.
Meeslouwerplas: Tureluur 41.
27 maart - Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 1, Bergeend 42, Smient 1300, Pijlstaart 4 man 1 vrouw, Brilduiker 5 man 6 vrouw, Scholekster 170, Grutto 400, IJslandse Grutto 51, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 6, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 38, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Lepelaar 3, Pijlstaart 2 man 2 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Grutto 14, Halsbandparkiet 1.
Overvliegend: Smient 90 NO, Watersnip 48 NO, Regenwulp 1 NO.
26 maart - Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bruine Kiekendief 1.
25 maart - Roerdomp 1, Zwarte Ibis 4, Havik 1, Slechtvalk 1, Scholekster 155, Kluut 1, Kievit 25, Watersnip 2, Grutto 500, IJslandse Grutto 125, Rosse Grutto 1, Wulp 2, Tureluur 6, Zwartkopmeeuw 1.
23 maart - Dodaars 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Bergeend 54, Pijlstaart 12, Zomertaling 1 man, Slobeend 95, Krooneend 1 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 100, Kluut 6, Watersnip 2, Grutto 350, IJslandse Grutto 60, Tureluur 12, Kleine Mantelmeeuw 25, Grote Mantelmeeuw 1, IJsvogel 1, Fitis 1, Rietgors 5.
Meeslouwerplas: Dodaars 7, Fuut 15, Krooneend 1 man 1 vrouw, Havik 1, Waterral 2, IJsvogel 1, Zanglijster 10, Tjiftjaf 4.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Lepelaar 2, Buizerd 1, Halsbandparkiet 2, Tjiftjaf 2.
22 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 2, Wintertaling 92, Brilduiker 5, Waterral 1, Watersnip 1, Grutto 210, Tureluur 1, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Buizerd 3, Waterral 1, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Pijlstaart 4, Grutto 6, Tureluur 1, Houtduif 55, Graspieper 2.
Vlietland: Dodaars 17, Wintertaling 4, Scholekster 40.
21 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Krakeend 51, Wintertaling 76, Pijlstaart 8, Slobeend 241, Brilduiker 10, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 80, Kluut 6, Kanoet 1, Bonte Strandloper 3, Grutto 330, Grote Mantelmeeuw 1 2kj, Koperwiek 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1 (ruiend naar zomerkleed), Krooneend 2, Havik 1, Tureluur 3, IJsvogel 3.
20 maart - Aalscholver 7, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bergeend 63, Wintertaling 12, Pijlstaart 5 man 2 vrouw, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Buizerd 2, Waterral 1, Scholekster 120, Kluut 8, Kemphaan 1, Bokje 1, Grutto 400, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 15, Blauwborst 1, Tjiftjaf 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 8, Fuut 12, Roodhalsfuut 1 adult zomerkleed, Krooneend 2 man 1 vrouw, Havik 1, Buizerd 2, Torenvalk 1, Waterral 1, Tureluur 3, IJsvogel 1, Tjiftjaf 15, Goudhaan 1, Staartmees 2, Rietgors 5.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Wintertaling 10, Halsbandparkiet 2, Tjiftjaf 1.
19 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Nonnetje 1, Zeearend 1 (subadult, rond middaguur een half uur aanwezig), Havik 1, Kluut 3, Kemphaan 8, Watersnip 3, Grutto 200, Tureluur 3, Blauwborst 1, Roodborsttapuit 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1, Zanglijster 1, Tjiftjaf 1, Fitis 1.


Zeearend, 19-3-2015 (Foto © Renée de Klein)

18 maart - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bergeend 35, Pijlstaart 2 man 2 vrouw, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 220, Kluut 7, Grutto 400, Tureluur 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Holenduif 2, Halsbandparkiet 1, Graspieper 12.
17 maart - Zwarte Ibis 4, Kluut 6, Kemphaan 2, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1, Tjiftjaf 2, Vuurgoudhaan 1.
16 maart - Blauwe Reiger 5, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 3, Bergeend 38, Smient 2000, Wintertaling 4, Pijlstaart 2, Slobeend 80, Brilduiker 6, Sperwer 1, Buizerd 3, Scholekster 160, Kluut 2, Kievit 30, Grutto 340, IJslandse Grutto 50, Tureluur 5.
Meeslouwerplas: Buizerd 4.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Buizerd 2, Scholekster 2, Grutto 1, Grote Gele Kwikstaart 1, Zanglijster 4.
15 maart - Zwarte Ibis 4, Kolgans 1080, Havik 1, Buizerd 2, Scholekster 320, Kluut 6, Kemphaan 5, Grutto 670, Wulp 220, Zwartkopmeeuw 1 adult, Kokmeeuw 11000, Stormmeeuw 2000, Kleine Mantelmeeuw 140, Zilvermeeuw 700.
14 maart - Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Flamingo 4 (nieuwe soort voor het gebied), Waterral 1, Scholekster 50, Kluut 6, Watersnip 8, Waterpieper 5.
Meeslouwerplas: Kramsvogel 6.


Flamingo, 14-3-2015

13 maart - Zwarte Ibis 4, Lepelaar 4, Nonnetje 1, Kluut 8, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 3, Tjiftjaf 2.
Meeslouwerplas: Tjiftjaf 1.
12 maart - Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Brilduiker 6, Nonnetje 1, Scholekster 50, Kemphaan 1, Grutto 250, IJslandse Grutto 75, Tureluur 6, Geelpootmeeuw 1, Grote Gele Kwikstaart 1, Witte Kwikstaart 1, Tjiftjaf 1, Roodwangschildpad 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2, Klein Koolwitje 1, Citroenvlinder 1.
11 maart - Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Nonnetje 1, Kievit 50, Grutto 270, IJslandse Grutto 40, Tureluur 12, IJsvogel 1.
10 maart - Ooievaar 3, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Bergeend 53, Sperwer 1, Slechtvalk 1, Scholekster 50, Bonte Strandloper 1, Grutto 420, IJslandse Grutto 40, Tureluur 6, Kramsvogel 6, Zanglijster 1, Vink 5, Kleine Vos 1.
9 maart - Ooievaar 2, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 130, Kluut 1, Grutto 350 (ca. helft islandica), Tureluur 4.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Brilduiker 1 vrouw.
8 maart - Fuut 18, Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 1, Nonnetje 1, Scholekster 400, Kluut 1, Grutto 350, Tureluur 3, Stormmeeuw 20, Kleine Mantelmeeuw 25, Geelpootmeeuw 1.
7 maart - Ooievaar 2 (paalnest), Zwarte Ibis 4, Wintertaling 15, Nonnetje 1 vrouw, Havik 5 (2 paar baltsend, 1 2kj), Sperwer 2 (baltsend), Buizerd 2, Scholekster 150, Kemphaan 3, Grutto 270, Wulp 150, Tureluur 1, Tjiftjaf 1 zingend, Rietgors 5.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 10.
6 maart - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Smient 2500, Pijlstaart 2, Brilduiker 15, Grutto 200.
5 maart - Kuifduiker 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 20, Smient 3700, Pijlstaart 2, Tafeleend 22, Brilduiker 9 man 8 vrouw, Nonnetje 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 160, Grutto 270, IJslandse Grutto 1, Tureluur 2, Kokmeeuw 5000, Stormmeeuw 500, Kleine Mantelmeeuw 40, Zilvermeeuw 250.
Meeslouwerplas: Dodaars 7, Fuut 14, Aalscholver 8, Grote Zilverreiger 26, Buizerd 1, Watersnip 3, Zanglijster 3, Staartmees 4.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Krakeend 15, Wintertaling 16, Pijlstaart 8 man 3 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Zanglijster 3.
4 maart - Zwarte Ibis 4, Slobeend 40, Bruine Kiekendief 1, Sperwer 1, Buizerd 1, Slechtvalk 1, Scholekster 250, Grutto 180, IJslandse Grutto 12, Putter 5.
Vlietland: Bosuil 1 roepend.
3 maart - Grote Zilverreiger 1, Brilduiker 10, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 240, Kievit 35, Grutto 200, IJslandse Grutto 7, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 25, Kleine Bonte Specht 1 (langs pad naar kijkhut).
2 maart - Zwarte Ibis 4, Bergeend 26, Pijlstaart 2 man 2 vrouw, Brilduiker 6 man 5 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Torenvalk 1, Scholekster 150, Kluut 6, Grutto 72, Kleine Mantelmeeuw 13.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Fuut 11, Kuifduiker 1, Aalscholver 15.
1 maart - Zwarte Ibis 4, Brilduiker 7, Nonnetje 1, Scholekster 150, Kluut 3, Grutto 30, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 25, Rietgors 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 35, Lepelaar 2, Canadese Gans 15, Bergeend 2, Waterral 2, Koperwiek 1.


Februari 2015

28 februari - Zwarte Ibis 4, Knobbelzwaan 4, Bergeend 38, Pijlstaart 2, Brilduiker 5, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 120, Kluut 2, Grutto 30, Rietgors 3.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Grote Zilverreiger 32, Canadese Gans 20, Waterral 1, IJsvogel 2, Tjiftjaf 1.
Overvliegend: Aalscholver 55, Brandgans 2.
27 februari - Fuut 10, Aalscholver 14, Zwarte Ibis 4, Bergeend 24, Pijlstaart 5 man 3 vrouw, Tafeleend 43, Brilduiker 5 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 2, Torenvalk 1, Slechtvalk 1, Scholekster 160, Grutto 19, Zwartkopmeeuw 1 adult (bijna volledig zomerkleed), Kleine Mantelmeeuw 5.
Meeslouwerplas: Fuut 8, Kuifduiker 1, Aalscholver 15, Buizerd 2.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Krakeend 20, Pijlstaart 5 man 2 vrouw, Buizerd 4, Roodborsttapuit 1 man, Zanglijster 2.
24 februari - Aalscholver 12, Zwarte Ibis 4, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 250 (waaronder Hamble Point, voor het 16e jaar!), Grutto 11, Kleine Mantelmeeuw 3, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1.
23 februari - Geoorde Fuut 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 32, Wintertaling 7, Pijlstaart 4, Tafeleend 28, Brilduiker 10, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 160, Grutto 9, Kleine Mantelmeeuw 9.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Fuut 13, Kuifduiker 1, Staartmees 5.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 6, Ooievaar 2, Buizerd 1.
22 februari - Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 4, Smient 500, Brilduiker 10, Nonnetje 1, Buizerd 1, Scholekster 120.
21 februari - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 41, Smient 1600, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 130 (schelpeneiland), Grutto 2, Kleine Mantelmeeuw 6, Zanglijster 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 14, Aalscholver 10, Havik 1, IJsvogel 1 man.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Grauwe Gans 85, Nijlgans 2, Krakeend 15, Wintertaling 26, Wilde Eend 21, Pijlstaart 10 man 4 vrouw, Kuifeend 6, Buizerd 2, Graspieper 17, Zanglijster 2.
Overvliegend: Zeearend 1 ('s ochtends).
19 februari - Aalscholver 15, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Nonnetje 1, Torenvalk 1, Scholekster 140, Kleine Mantelmeeuw 18, Grote Mantelmeeuw 2, Kramsvogel 1, Putter 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Fuut 14, Kuifduiker 1, Aalscholver 11, Veldleeuwerik 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Grauwe Gans 110, Krakeend 20, Wintertaling 21, Wilde Eend 18, Pijlstaart 5, Torenvalk 1, Halsbandparkiet 1.
18 februari - Geoorde Fuut 1, Aalscholver 10, Zwarte Ibis 4, Bergeend 40, Pijlstaart 10, Tafeleend 35, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Nonnetje 1, Scholekster 70, Wulp 2, Kleine Mantelmeeuw 3, Vink 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 15, Kuifduiker 1, Aalscholver 6, Buizerd 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 85, Canadese Gans 10, Nijlgans 4, Krakeend 16, Wintertaling 27, Pijlstaart 4 man 1 vrouw, Buizerd 1, Roodborsttapuit 1 man 1 vrouw.
Overvliegend: Havik 1.
17 februari - Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 4, Nonnetje 1, Slechtvalk 1, Kleine Mantelmeeuw 4.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Brilduiker 1 vrouw.
16 februari - Fuut 10, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 21, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 51, Pijlstaart 4, Kuifeend 240, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Nonnetje 1, Torenvalk 1, Scholekster 28, Wulp 1, Kleine Mantelmeeuw 2, Veldleeuwerik 1, Waterpieper 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 1, Brilduiker 1 vrouw, Buizerd 1, IJsvogel 1, Grote Bonte Specht 2, Staartmees 8.
15 februari -
Meeslouwerplas: Dodaars 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2.
14 februari - Zwarte Ibis 4, Knobbelzwaan 2, Kolgans 560, Nijlgans 12, Wintertaling 50, Tafeleend 50, Brilduiker 7 man 4 vrouw, Scholekster 30, Wulp 300, Kleine Mantelmeeuw 2, Rietgors 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 16, Buizerd 1.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 9 O (van slaapplaats Veenzijdse polder), Ooievaar 1, Brandgans 60 NO, Waterpieper 4 ZW.
13 februari - Aalscholver 19, Zwarte Ibis 4, Bergeend 30, Pijlstaart 3, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Sperwer 1, Slechtvalk 1, Scholekster 29, Wulp 250, Velduil 1 (om 15:30 uur kort boven het schelpeneiland).
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Buizerd 1, IJsvogel 1, Staartmees 5.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Grauwe Gans 115, Canadese Gans 8, Pijlstaart 4, Waterpieper 1.
Vlietland: Dodaars 8, Grote Zilverreiger 2, Havik 1, Sperwer 1, Staartmees 2.
11 februari - Fuut 10, Aalscholver 11, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 26, Smient 3600, Pijlstaart 3, Tafeleend 35, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 10, Kievit 150, Wulp 2, Kleine Mantelmeeuw 2, Vink 32 (pad naar hut).
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Krakeend 16, Wintertaling 26, Wilde Eend 27, Pijlstaart 6, Kuifeend 12, Buizerd 1, Houtduif 22, Halsbandparkiet 2, Roodborsttapuit 2.
10 februari - Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 11, Nonnetje 1, Bruine Kiekendief 1, Kievit 150, Kemphaan 1, Waterpieper 2, Tjiftjaf 1, Rietgors 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Waterral 1, Kramsvogel 6.
8 februari - Zwarte Ibis 4, Bergeend 22, Smient 5500, Krakeend 40, Slobeend 100, Brilduiker 8, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Buizerd 8, Wulp 300, Kramsvogel 13, Zanglijster 8, Koperwiek 15, Tjiftjaf 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Kuifduiker 1, Aalscholver 7, Kolgans 5, IJsvogel 1, Spreeuw 80.
7 februari - Zwarte Ibis 4, Kolgans 1200, Bergeend 57, Smient 4000, Wintertaling 137, Pijlstaart 10, Brilduiker 4, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Wulp 560, Tjiftjaf 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Aalscholver 15, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 139 (2 slaapplaatsen, recordaantal), Pijlstaart 17, Brilduiker 8, Havik 1, Waterral 2, Bokje 2, IJsvogel 1, Rietgors 1.
6 februari - Zwarte Ibis 4, Bergeend 56, Wintertaling 50, Brilduiker 1 man 4 vrouw, Buizerd 2, Zwarte Ruiter 1.
5 februari - Aalscholver 16, Zwarte Ibis 4, Grauwe Gans 150, Bergeend 55, Krakeend 105, Wintertaling 23, Pijlstaart 5, Kuifeend 240, Brilduiker 6 man 6 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Buizerd 1, Wulp 300, Zwarte Ruiter 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 15, Kuifduiker 1, Aalscholver 14, Grote Zilverreiger 20, Wilde Eend 130, Kuifeend 80.
Vlietland: Houtsnip 1 opvliegend.
Overvliegend: Lepelaar 1 Z, Kolgans 60.
4 februari - Zwarte Ibis 4, Bergeend 24, Pijlstaart 7, Brilduiker 6, Nonnetje 2.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Wintertaling 21, Brilduiker 1, Vuurgoudhaan 1.
3 februari - Toendrarietgans 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Tjiftjaf 1.
Rietpolder: Bosuil 1 roepend.
Vlietland: Dodaars 14, IJsvogel 1.
Overvliegend: Grote Mantelmeeuw 1.
2 februari - Aalscholver 19, Zwarte Ibis 4, Bergeend 20, Pijlstaart 6, Tafeleend 29, Brilduiker 4 man 6 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 22, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Roerdomp 1, Buizerd 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2.


Januari 2015

31 januari - Aalscholver 15 (inclusief de half witte), Zwarte Ibis 4, Kolgans 800, Wintertaling 47, Slechtvalk 1 jagend, Scholekster 12, Kievit 100, Watersnip 1, Wulp 250, Kleine Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 58, Waterral 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Waterpieper 12.
30 januari - Fuut 8, Aalscholver 22 (inclusief de half witte), Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Bergeend 6, Smient 3500, Wintertaling 35, Pijlstaart 3, Tafeleend 27, Kuifeend 190, Brilduiker 7, Nonnetje 1 vrouw, Waterral 1, Scholekster 14.
Meeslouwerplas: Dodaars 6, Fuut 15, Kuifduiker 1, Aalscholver 18, Grauwe Gans 19, Kuifeend 15, Havik 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2.
Overvliegend: Buizerd 1.
27 januari - Zwarte Ibis 4, Nonnetje 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Kuifduiker 1.
23 januari - Fuut 2, Zwarte Ibis 4, Bergeend 46, Smient 3000, Krakeend 90, Wintertaling 170, Wilde Eend 120, Pijlstaart 10, Tafeleend 14, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Havik 1, Scholekster 7, Kemphaan 1, Wulp 11.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Fuut 28, Wintertaling 72, Pijlstaart 24, Kuifeend 170, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Grote Bonte Specht 1.
21 januari - Fuut 9, Aalscholver 22, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 7, Grauwe Gans 150, Bergeend 7, Smient 1400, Wintertaling 64, Pijlstaart 19, Kuifeend 125, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Havik 1 (bij kijkhut op vers geslagen Kokmeeuw), Scholekster 12, Kievit 250, Wulp 300, Kleine Mantelmeeuw 1, Pontische Meeuw 1 adult, Vink 4.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 36, Kleine Mantelmeeuw 1, Waterpieper 3.
Leidschendammerhout: Dodaars 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 130.
20 januari - Zwarte Ibis 4, Bergeend 7, Pijlstaart 7, Brilduiker 9, Slechtvalk 1.
19 januari - Wintertaling 2, Pijlstaart 2, Tafeleend 32, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Scholekster 10, Wulp 6, Tjiftjaf 1, Vink 4.
Leidschendammerhout: Wintertaling 35, Wilde Eend 40, Pijlstaart 1, Buizerd 1, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1.
17 januari - Aalscholver 23, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Wintertaling 14, Brilduiker 4 man 5 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 9, Kemphaan 5, Wulp 50, Vink 7.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1 man 1 vrouw.
11 januari - Aalscholver 12, Zwarte Ibis 4, Brandgans 2, Kuifeend 220, Scholekster 10, Watersnip 1, Wulp 550, Kleine Mantelmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 1 1kj, Rietgors 2.
Meeslouwerplas: Aalscholver 22, Grote Zilverreiger 43, Blauwe Reiger 4, Waterral 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.
7 januari - Aalscholver 29, Roerdomp 1, Zwarte Ibis 4, Grauwe Gans 200, Canadese Gans 60, Brandgans 1, Nijlgans 4, Tafeleend 39, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Havik 2, Buizerd 3, Torenvalk 1, Waterral 1, Kievit 250, Watersnip 2, Wulp 360, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 50, Blauwe Reiger 5, Kleine Zwaan 5, IJsvogel 1, Waterpieper 10.
Overvliegend: Spreeuw 15000 NO (slaapplaats vermoedelijk bij de Molendriegang).
5 januari - Aalscholver 5, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 4, Toendrarietgans 1, Grauwe Gans 200, Bergeend 5, Pijlstaart 13, Tafeleend 28, Brilduiker 6, Scholekster 9, Kievit 250, Wulp 45, Kleine Mantelmeeuw 1, Grote Mantelmeeuw 1, Vink 6.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Fuut 19, Aalscholver 10, Meerkoet 130, Grote Mantelmeeuw 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Kolgans 40, Grauwe Gans 110, Krakeend 10, Wintertaling 22, Buizerd 3, Halsbandparkiet 1, Staartmees 1.
4 januari - Zwarte Ibis 4, Brilduiker 5, Scholekster 4, Kievit 200, Kemphaan 4, Kleine Mantelmeeuw 1, Pontische Meeuw 1 2kj, Geelpootmeeuw 1 2kj.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 41, Havik 1, IJsvogel 1, Waterpieper 11.
Vlietland: Raaf 2 (over de snelweg).
2 januari - Zwarte Ibis 4, Indische Gans 2, Havik 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 1, Kievit 200, Wulp 300, Vink 6.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 17, Buizerd 2, Watersnip 1, Waterpieper 7.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Kolgans 50, Grauwe Gans 100, Canadese Gans 20, Nijlgans 4, Wintertaling 35, Wilde Eend 20, Pijlstaart 8, Slobeend 1, Graspieper 2.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 1 1e winter.


Lijst van waarnemers

De volgende mensen hebben in 2015 met hun waarnemingen bijgedragen aan deze rubriek (waarvoor dank!):
Guido Aijkens, Frans van Antwerpen, Jan Bais, Rob Belterman, S. Bik, Reinder de Boer, Wouter Bol, Ab van der Burg, Kees Dijkstra, Arie Dorsman, Menno van Duijn, Joris Duivenvoorden, Reinder E. de Boer, Rob ter Ellen, Robbert Erents, Ed van Estrik, Rob Floor, Jolanda Floris, Marianne Geboers, Gerjon Gelling, Natalia van Gilst, Andre Goedhart, Thea van Gogh, Stephen Gorren, Cobi Greve, Casper Groenewegen, Adri de Groot, Wouter van der Ham, E. van Hecke, Chris van Heerden, Kasper Hendriks, Tineke Hooijmans, Brian Hunter, Erris Jan van Ekris, Aris Jan van Ekris, Arris Jan van Ekris, Arris-Jan van Ekris, Sytze Jongma, Hans Keijser, The? van Kleffens, Ren? de Kleijn, Ted van der Knaap, Derk K?ters, Danny Laponder, Andr?eegwater, Kees van Leenen, Martijn van Leeuwen, Teus Luijendijk, Sven Marijn, Peter Meininger, Mike Melis, Hans vd Meulen, Wim van Oordt, Nick Peeters, Martin Peters, Simon Post, Luuk Punt, Aat Redel, August van Rijn, Jillis Roos, Herman Rothoff, Peter van Santbrink, Sjaak Schilperoort, Rita Scholing, Henk Schut, Joost van der Sluijs, Leo Snellink, Rik van der Starre, Gerard Steehouwer, Gerhard Steehouwer, Laurens Steijn, Ronald Stolk, Wouter Teunissen, Rob Tolk, Gert Verwoert, Rinse van der Vliet, Ies Voogd, Peter Voois, Caroline Walta, Rob Westerduijn, Rob Westerduin, Jorick van de Westeringh, Bert Zaalberg, Leo van Zanten, Mark Zevenbergen, Rachel van der Zwaan.

Sommige van de waarnemingen zijn verkregen via waarneming.nl