Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


18-5-2002

Oeverbescherming


Aanleg van oeverbescherming, 18-5-2002

Het natte rietveld in de Vogelplas Starrevaart komt maar moeizaam tot ontwikkeling. Sommige plekken langs de oevers zijn nog geheel open. Dit geldt ook voor de oostzijde van de plas, tussen de Vogelkijkhut en de bosaanplant. De oever ligt daar vol op de wind. Golfslag heeft in de afgelopen jaren een deel van de dijk weggeslagen. Om de dijk te beschermen is in mei 2002 een strook takkenbossen gelegd, verankerd door palen. In een later stadium wordt de dijk hersteld door met een graafmachine de weggespoelde grond terug te storten tussen de dijk en de oeverbescherming.