Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Aankondigingen

Op de homepage staan aankondigingen van grotere wijzigingen op de site, in het gebied of nieuws rondom de vogels of het gebied zelf. Hier een overzicht van deze teksten.

15-1-2012 Gemeente vindt geluidsscherm onwenselijk
10-11-2011 Nieuwe natuurwet: knallen op zijn Frans
15-9-2011 Vrijwilligers gezocht!
8-6-2010 Provincie blokkeert komst golfbaan
14-11-2009 Vervanging kijkhut
15-6-2009 Kijkhut afgebrand
21-6-2008 Weer broedvogels uitgemaaid
25-2-2008 Herstel schelpeneiland
27-1-2008 Stop Rijnlandroute
10-7-2007 Broedvogels uitgemaaid
29-6-2006 Broedvogelverslag 2005
14-5-2006 Vraatonderzoek Grauwe Ganzen
10-9-2005 Wilgenkap
28-8-2005 Nat riet
20-3-2005 Aanpassing kijkhut
3-7-2004 Nat riet
17-2-2004 Proefbevissing
21-1-2004 Jacht op de Vogelplas Starrevaart?
21-1-2004 Broedvogelverslag 2003
21-9-2003 Botulismegevaar
23-3-2003 Mysterieuze ziekte grauwe gans
14-11-2002 Broedvogelverslag 2002
18-5-2002 Oeverbescherming
24-3-2002 Broedvogelverslag 2001
9-3-2002 Abelen vervangen door riet
25-1-2002 Nieuw bestemmingsplan
14-1-2002 Maaibeheer
7-12-2001 Beheersplan Vogelplas Starrevaart
16-11-2001 Aanleg eiland