Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Opening van de wandelroute rond de Vogelplas Starrevaart

27 april 2000

Inleiding van Sjaak Schilperoort (bestuurslid van de Vogelwerkgroep Vlietland en lid van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) ter gelegenheid van de offici?e opening door gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland dhr. van der Sar van de natuurwandelroute rond de Vogelplas Starrevaart.


U bent op bezoek bij de "Vogelplas Starrevaart". Deze naam geeft al aan wat voor gebied het is: aangelegd voor de vogels. Sinds 1980 volg ik voor de VWG Vlietland het wel en wee van de vogels. Diegenen die net als ik sinds 1980 de ontwikkelingen hebben gevolgd, weten hoe de Vogelplas Starrevaart er gekomen is, namelijk als vervanging van een natuurplas in Vlietland. Deze natuurplas was ontstaan in de Meeslouwerpolder, net ten noorden van de Kniplaan. Het was een bijproduct van de zandwinning in Vlietland, maar kon op die plek niet gehandhaafd worden. Deels in 1987 en deels in 1995 is toen een vervangend natuurgebied aangelegd: de Vogelplas Starrevaart. Dit vervangende natuurgebied was een gezamenlijke onderneming van de overheid en de particuliere natuurbescherming, verenigd in de commissie Bancken. De beheerscommissie Vogelplas Starrevaart is hiervan de voortzetting.

De beoogde vervanging van de natuurwaarden lijkt inmiddels heel goed te lukken. Veel van de vogels die de Meeslouwerpolder bijzonder maakten zijn hier al te vinden. En vergist u zich niet: het gebied is niet groot, 65 ha, maar herbergt aantallen broedvogels die het gebied van nationaal belang maken. Denk hierbij aan de geoorde fuut en rietzanger. De aantallen trekvogels die het gebied aandoen tellen mee op Europese en zelfs wereldschaal. Denk hierbij aan de talrijke lepelaars in het voor- en najaar en de grote groepen kleine zwanen in de winter.

Vogels zijn fascinerend, en vogels kijken is een fascinerende bezigheid. Voor mij vertegenwoordigen vogels het meest nadrukkelijk de natuur om ons heen. Vogels zijn het hele jaar te zien, ze zijn vaak gemakkelijk te zien of te horen, vogels kunnen adembenemend mooi zijn. Vogels verplaatsen zich gemakkelijk en kunnen overal opduiken, zodat vogels kijken altijd een spannende bezigheid is, of je nu gewoon voor de lol kijkt of dat je er een serieuze studie van maakt (wat natuurlijk ook leuk is!).

De beste manier om mensen te laten delen in die fascinatie is om ze het zelf te laten ondergaan. De Vogelplas Starrevaart is daar bij uitstek een geschikte plek voor. En dit is niet toevallig. De Vogelplas Starrevaart biedt een omgeving die voor zeer veel verschillende vogels aantrekkelijk is. De ligging in de nabijheid van de kust garandeert dat er veel trekvogels langskomen en een korte of langere stop maken. Maar wat de Vogelplas Starrevaart speciaal maakt is dat met de aanleg ook rekening is gehouden met de mensen die vogels komen kijken. Veel vogel zijn van heel nabij te bekijken zonder ze meteen te verstoren. Zo kun je momenteel op nog geen honderd meter van je vandaan de bruine kiekendieven, grote roofvogels, boven het rietveld zien baltsen of grauwe ganzenfamilies met hun jongen op de dijk zien zitten. Dit alles is zo dichtbij dat gebruik van een verrekijker bijna overbodig is. De geoorde futen en andere watervogels zwemmen vaak vlak voor de vogelkijkhut langs.

Het is nadrukkelijk een doelstelling van het gebied om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om het hele jaar door van de vogels te genieten. Dit werkt ook: we weten van mensen die een vogelgids en kijker hebben gekocht omdat de Vogelplas zo dichtbij hun huis ligt! Verdere invulling van die doelstelling is een goede voorlichting aan de bezoekers. Dit heeft nu inhoud gekregen in de vorm van een wandelroute die via bebording uitleg geeft over enkele wezenlijke elementen in het gebied. De acht kleinere panelen langs de route geven op strategische punten informatie over karakteristieke plantensoorten of over het uiterlijk en gedrag van karakteristieke vogelsoorten. En niet onbelangrijk: de panelen zijn op kindvriendelijke hoogte geplaatst. Een groot bord dat langs het Duinwaterpad (fietspad) bij de vogelkijkhut "de Vogelknip" zal verschijnen laat zien wat de inrichting van het gebied is in relatie tot de vogelsoorten die er gebruik van maken.

Ook het samenstellen van deze wandelroute is weer in nauwe samenwerking tussen overheid en particuliere natuurbescherming gegaan. En net als bij de aanleg van de Vogelplas Starrevaart zelf heeft dit weer kwaliteit opgeleverd! Ik denk dat ik namens de beheerscommissie spreek als ik zeg dat we trots zijn op het eindresultaat, en ik wil u uitnodigen om dit resultaat zometeen zelf te beoordelen!

Bedankt voor uw aandacht!