Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Waterkwaliteit Vogelplas Starrevaart, Meeslouwerplas en Vliet in 2001

8 maart 2002

Samenvatting van de meetgegevens van de waterkwaliteit van de Vogelplas Starrevaart, de Meeslouwerplas en de Vliet in 2001. Ilse de Graaf Bierbrauwer-W?tz. Grafieken: Marcel Noordervliet. Zie ook de toelichting.

Inleiding

Algemeen
Er worden maandelijks watermonsters genomen van Starrevaart, van de Meeslouwerplas en van de Vliet.

Bijzonderheden
Vanaf september 2001 is het waterpeil van Starrevaart verlaagd voor werkzaamheden bij het aanleggen van een eiland. Vanaf half oktober 2001 tot half januari 2002 was er zeer weinig water in de plas. Eind januari 2002 was het waterpeil weer normaal. Er is geen water ingelaten uit de Meeslouwerplas of de Vliet. Door de lage waterstand komt er aan de noordkant en aan de zuidkant kwelwater boven, waardoor het fosfaat- en het ijzergehalte op deze plekken hoger is dan in de rest van de plas.

Starrevaart

Temperatuur van het water was in de zomer van 2001 gemiddeld lager dan in de zomer van 2000. Dit is gunstig in verband met botulisme.

Zuurgraad. De pH van het water is alle jaren ongeveer 8. Alleen in de zomer loopt de pH door fotosynthese van planten en algen op tot 8,5 - 9. Dit zijn normale waarden voor Nederlandse meren en plassen.

Bicarbonaatgehalte is het hele jaar ongeveer 125mgHCO3/l. In de zomer door fotosynthese oplopend tot 160 mgHCO3/l.

Chloridegehalte is na het vergroten van de plas in 1995 opgelopen van ongeveer 100mgCl/l tot 200mgCl/l. Vanaf 1998 daalde het chloridegehalte weer tot ongeveer 100mgCl/l in 2000. In 2001 is het chloridegehalte gemiddeld 80mgCl/l.

Sulfaatgehalte is ook weer op het niveau van voor de vergroting van de plas: ongeveer 100mgSO4/l. Alleen tijdens de periode van de verlaagde waterstand liep dit op tot 140mgSO4/l. Mogelijk door kwel.

Ammoniakgehalte. In de zomermaanden is het ammoniakgehalte lager dan in de winter. Vogels zijn verantwoordelijk voor de hogere NH4-concentratie in de winter. Algen en planten nemen in de groeiperiode stikstof op en denitrificatie door bacteri? zorgt ervoor dat er stikstof uit het water verdwijnt. In de zomer is er 125 ?gN/l (als ammoniak), in de wintermaanden oktober, november en december oplopend van 450 tot 1000?gN/l (als ammoniak).

Nitraatgehalte is in de winter ook hoger dan in de zomer. 1400?gN/l (als nitraat) in januari en februari, 1000?gN/l (als nitraat) in maart, daarna dalend naar ongeveer 300?gN/l (als nitraat) in de zomermaanden. In mei en juni liggen de concentraties lager door opname van stikstof door planten- en algengroei.

Fosfaatgehalte is het hele jaar ongeveer 150?gP/l. In juli was er een piek van 470?gP/l, waarschijnlijk werd dit door kwelwater veroorzaakt. Tijdens de lage waterstand liep het fosfaatgehalte ook op.

IJzergehalte volgt het fosfaatgehalte. In de winter ongeveer 300?gFe/l, met uitzondering van dit jaar. Door kwel: 750?gFe/l. In juli piek van 600?gFe/l.

Vliet

De concentratie van de nutri?ten in de Vliet is het hele jaar hoger dan in de Vogelplas Starrevaart.

Zuurgraad: de pH van de Vliet is tussen 7,5 en 8,6.

Bicarbonaatgehalte is het hele jaar gemiddeld 215mgHCO3/l.

Chloridegehalte is gemiddeld ? 100mgCl/l.

Sulfaatgehalte is tussen 105 en 195 mgSO4/l

Ammoniakgehalte: in de zomer 100 -500 ?gN/l. In de winter 1000-1400 ?gN/l.

Nitraatgehalte is in de zomer ? 800?gN/l en in de winter tussen 1000 en 2100?gN/l.

Fosfaatgehalte: ? 625?gP/l in de winter, ? 300?gP/l in het voorjaar en ? 825?gP/l in de zomer.

IJzergehalte is in de zomermaanden ? 350?gFe/l en in de wintermaanden ? 600?gFe/l.

Meeslouwerplas

Zuurgraad: de pH van de Meeslouwerplas is het hele jaar ? 8, alleen in de zomer oplopend naar pH 8,9.

Bicarbonaatgehalte is gemiddeld 190mgHCO3/l. Er zijn kleine schommelingen. Het HCO3 gehalte is hoger dan in Starrevaart

Chloridegehalte is, met kleine schommelingen, gemiddeld 130mgCl/l. Dit is hoger dan in Starrevaart.

Sulfaatgehalte is gemiddeld 205mgSO4/l. Het gehalte is hoger dan in Starrevaart.

Ammoniakgehalte is gemiddeld 50?gN/l. In mei en juni ? 130?gN/l. In de winter is het NH4 gehalte veel lager dan in Starrevaart.

Nitraatgehalte: in de winter 1100-3000 ?gN/l, in de zomer ? 1500?gN/l. Dit is veel hoger dan in Starrevaart.

Fosfaatgehalte is gemiddeld 150?gP/l, met kleine schommelingen. In de zomer is het gehalte lager dan in Starrevaart, in de winter hoger.

IJzergehalte: tussen 70-150?gFe/l. Gemiddeld 125?g/l. Er was een piek van 300?gFe/l in februari 2001.

Grafieken

Temperatuur

pH

Fosfaat

Ammoniak

Nitraat

Stikstof

Chloride

Bicarbonaat

Sulfaat

IJzer