Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Waarnemingsbestand

Sinds 1990 heb ik voor de VWG Vlietland een zelf-geschreven programma in gebruik voor verwerking van tellijsten van mezelf en van anderen. Begonnen in perl4/cursus op een Atari ST, herschreven naar perl5/Tk op Unix, en daarna zonder aanpassingen omgezet naar Windows95.

Met het programma kun je de tellingen in verschillende gebieden bijhouden. Per gebied stel je van te voren vast hoe je een telling wil beschrijven. Je legt de parameters vast (zoals begin/eindtijd) en de toegestane waarden hiervan. Per gebied stel je ook vast welke vogels op de standaard lijst komen. Deze lijst krijg je bij iedere nieuw in te vullen lijst te zien. Vogels die hier niet op voorkomen kun je toevoegen via een lijst van ruim 2000 vogelnamen (alle vogels van het holearctische gebied).

Tellijsten worden per gebied en per jaar opgeslagen in een directory als ascii-tekst. Via aparte scripts haal ik hier zaken uit als maandmaxima, grote aantallen en andere statistiek.

Het front-end ziet er (na invullen van een tellijst) als hieronder uit. Door toevoegen van interface-eigenschappen (meest recentelijk: incremental search in de soortlijst bij intypen van letters, ?a emacs) is het mogelijk om vrij snel een telling in te voeren (en dit is een voorwaarde om het vol te houden).