Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima

In 1987 en in 1989 heeft de soort gebroed. In 1989 was dat tussen de Gele Kwikstaarten in de jonge aanplant van SBB.

Naast de broedgevallen zijn er niet veel waarnemingen: 15-4-1988: 1 ex., 5-5-1996: 1 ex. en 25-4-2004: 2 man op de slikplaat.