Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Beheersplan Vogelplas Starrevaart

Inhoud

Beheersplan
Voorwoord
Samenvatting

1. Inleiding 2. OriŽntatie 3. Beheersvisie 4. Maatregelenplan
Bijlagen

1. Beheerregimes
2. Biotoopeisen broedvogels
3. Planschets Vogelplas Starrevaart
4. Hydrologische systemen
5. Onderzoek waterkwaliteit
6. Vegetatieonderzoek
7. Broedvogelaantallen
8. Peilbeheer
9. Nota Wildbeheer
10. Groot onderhoud
11. Beheersystematiek G.Z-H
12. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
13. Verantwoording doelsoortenkeuze

Kaarten

1. Overzichtskaart
2. Zonering
3.1 Beplantingen
3.2 Gras-, riet- en ruigtevegetaties
3.3 Infrastructuur
3.4 Water en oevers
4. Vegetatiebeheer
5. Maaibeheer rietvegetaties


Dit is een uitgave van:
Groenservice Zuid-Holland en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Overschieseweg 322
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Tel: 010 - 2981010


Bewerking voor publicatie op Internet:
Sjaak Schilperoort
Concept: december 2001
Definitieve versie: september 2003